Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Přístup k hotovosti a přijímání hotovosti

Hotovost i nadále hraje důležitou úlohu ve společnosti a je pro všechny ekonomiky nepostradatelná. Naše studie ukazují, že většina občanů eurozóny považuje za důležitou možnost platit v hotovosti a že hotovost je nejčastěji používaným platebním prostředkem na prodejních místech v eurozóně.

ECB a národní centrální banky zemí eurozóny se zavazují zajistit, že hotovost zůstane široce dostupná a přijímaná. Vítáme proto návrh Evropské komise týkající se nového nařízení EU na posílení statusu eurohotovosti jakožto zákonného platidla. Cílem návrhu je zajistit, aby přístup k eurobankovkám a mincím a jejich přijímání byly právně zaručeny v celé eurozóně. 

Přístup k hotovosti 

Zajištění snadného a pohodlného přístupu k hotovosti ochrání její úlohu zákonného platidla a zaručí její další používání jakožto každodenního platebního prostředku. Jakému platebnímu prostředku dávají lidé přednost, může být ovlivněno tím, jak snadno si mohou vybírat peníze ze svých bankovních účtů.

Země eurozóny jsou jednotlivě odpovědné za to, aby lidé a podniky měli dostatečný a účinný přístup k hotovosti po celé zemi, a to v městských a venkovských oblastech.

Úloha Eurosystému

Hotovost vydávaná národními centrálními bankami je distribuována komerčním bankám, které tak mohou uspokojit hotovostní potřeby svých klientů. ECB a národní centrální banky analyzují úroveň hotovostních služeb v celé eurozóně s cílem odhalit možné nedostatky v přístupu k hotovosti. Vypracovali jsme například společnou metodiku pro analýzu přístupu občanů eurozóny k hotovostním službám, jako jsou bankomaty a pobočky bank. V případě potřeby mohou země eurozóny zavést právní předpisy, které od komerčních bank a dalších institucí budou vyžadovat, aby zajistily dostatečný a účinný přístup k hotovosti.

Eurosystém také stanovil pravidla pro komerční banky, která jim umožňují účinně navracet bankovky do oběhu a omezovat náklady na zpracovávání peněz. Národní centrální banky si rovněž udržují dostatečné hotovostní rezervy, aby mohly pokrýt případné náhlé a nepředvídatelné nárůsty poptávky po bankovkách, například v případě krize nebo dočasného výpadku elektronických plateb.

Zajišťujeme, aby byla pokryta trvalá poptávka po eurobankovkách. V eurozóně je přibližně 120 000 poboček úvěrových institucí a více než 260 000 bankomatů, které lidem umožňují účinný a efektivní přístup k penězům. 

Další způsoby získání hotovosti

Hlavním prostředkem výběru hotovosti jsou bankomaty a pobočky bank. V některých zemích eurozóny mohou svým zákazníkům navíc umožnit výběr omezeného množství hotovosti maloobchodní prodejny.

Cashback

Neboli „výplaty hotovosti“. U pokladny můžete požádat, aby byla částka, kterou si přejete vybrat, přičtena k celkové částce vašeho nákupu, poté zaplatíte vaší debetní kartou nebo mobilním zařízením a požadovanou částku obdržíte v hotovosti.

Výběr hotovosti v obchodě

Z vašeho účtu si můžete v obchodě vybrat hotovost, aniž byste museli něco koupit.

Chcete se dozvědět více?

Podívejte se na toto video, kde zjistíte, jak v praxi funguje služba cashback a výběr hotovosti v obchodě.

Přijímání hotovosti

Eurobankovky a mince jsou zákonným platidlem v celé eurozóně. To znamená, že obchody a podniky nemohou odmítat platby v hotovosti, pokud se obě strany dříve nedohodly na jiném způsobu platby. Obecně platí, že hotovost musí přijímat také orgány veřejné správy a poskytovatelé služeb, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Evropská komise navrhla nařízení, které by vyjasnilo status eurobankovek a mincí jakožto zákonného platidla v právu EU. Návrh rovněž definuje několik málo případů, kdy lze platby v hotovosti odmítnout, například pokud podnik nemá dostatečné množství hotovosti nebo pokud se obě strany dohodly na jiném způsobu platby.

ECB vítá návrh Komise týkající se nařízení v eurozóně a ve stanovisku vyjadřuje své obavy, že status hotovosti v eurozóně jakožto zákonného platidla by mohl být oslaben, pokud by se zvýšil počet maloobchodníků, kteří by odmítali přijímat hotovostní platby. Eurosystém analyzuje úroveň přijímání hotovosti v eurozóně a upozorňuje příslušné orgány a subjekty na možné problémy. 

Všechny stránky v této části