Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Podpora širší činnosti

Řešení změny klimatu je celosvětovou výzvou a úsilí je třeba vynaložit ve všech oblastech. Sdílíme naše odborné znalosti k podpoře činností mimo ECB a usilujeme o přijetí a podporu osvědčených postupů při řešení změny klimatu, zhoršování stavu přírody a úbytku volné přírody.

Výsledky naší analýzy environmentální stopy eurobankovek

Jakým způsobem ECB usiluje o osvědčené postupy a podporuje širší činnost?

Úzce spolupracujeme s evropskými a mezinárodními partnery

S evropskými a mezinárodními partnery spolupracujeme na zvýšení transparentnosti u klimatických otázek, zlepšování environmentálních výsledků a doplňování chybějících údajů. Analýzy a odborné znalosti poskytujeme s cílem podpořit širší porozumění klimatickým a přírodním rizikům. Usilujeme rovněž o lepší porozumění způsobu, jakým osvědčené postupy uplatňovat ve vlastní činnosti, včetně zveřejňování klimatických informací i udržitelného investování.

Usilujeme o zlepšení transparentnosti našich vlastních činností

Transparentnost našich činností se snažíme zvýšit zveřejňováním klimatických informací souvisejících s našimi měnověpolitickými portfolii i portfolii nevztahujícími se k měnové politice a s naší ekologickou stopou. Přínosem je lepší dostupnost údajů o klimatu a rozšíření povědomí o ekonomickém dopadu změny klimatu v ECB i mimo ni. Účastníci trhu jsou rovněž lépe připraveni čelit budoucím klimatickým výzvám.

Snižujeme náš vlastní environmentální dopad

ECB a další orgány EU přispívají k Zelené dohodě pro Evropu tím, že EU napomáhají v jejím úsilí o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a prozatímního cíle snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Na snižování ekologické stopy našich každodenních podnikových činností tedy nepřetržitě pracujeme. Přijímáme například opatření ke zvýšení environmentální udržitelnosti hotovostního cyklu. Pro naše portfolia nevztahující se k měnové politice se rovněž snažíme stanovit cíle čistých nulových emisí nejpozději do roku 2050.

ECB a ochrana životního prostředí

Všechny stránky v této části