Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Výzkum a publikace

Pomocí ekonomického výzkumu podporujeme tvorbu politik

Provádíme ekonomický výzkum v mnoha rozličných oblastech. Přispíváme tak k lepší tvorbě politik a tím i ke spokojenosti všech Evropanů.

Ekonomický bulletin

V Ekonomickém bulletinu jsou zveřejňovány informace, na nichž se zakládají měnověpolitická rozhodnutí ECB. Zveřejňujeme jej osmkrát do roka, a to vždy dva týdny po měnověpolitickém zasedání. Naleznete v něm poznatky o ekonomice a jejím výhledu.

Přečtěte si nejnovější Ekonomický bulletin

Publikace Research Bulletin

Publikace Research bulletin obsahuje výběr aktuálních prací ekonomů ECB. Je vydávána jednou měsíčně a zabývá se širokou škálou ekonomických a finančních témat.

Přečtěte si Research Bulletin

Výroční zpráva

Ve výroční zprávě jsou popsány úkoly a činnosti ECB. Jeden z členů Výkonné rady ECB ji předkládá Evropskému parlamentu. Můžete si v ní přečíst o událostech daného roku ve zkratce nebo si prostudovat základní ekonomické údaje.

Přečtěte si Výroční zprávu ECB 2020

Publikace Financial Stability Review

V publikaci Financial Stability Review najdete analýzy potenciálních rizik pro finanční stabilitu v eurozóně. Finanční stabilita je pro nás zásadní, neboť je jednou z potřebných složek zajišťujících stálý růst cen.

Přečtěte si Financial Stability Review

Výzkumné publikace

Prostřednictvím výzkumných publikací vás informujeme o ekonomickém výzkumu, který souvisí s úkoly ECB. Jejich účelem je podnítit diskusi.

Přečtěte si nejnovější výzkumné publikace

Naši badatelé

Naši badatelé provádějí analýzy na vysoké úrovni k mnoha různým tématům, která se týkají ECB. Jejich práce je základem pro rozhodnutí ECB ve všech oblastech tvorby politik. Zjistěte více o tom, kdo jsou a na čem pracují.

Naši badatelé
KONFERENCE A SEMINÁŘE
Přečtěte si o našich nadcházejících konferencích a seminářích a o tom, jak se jich můžete zúčastnit.
PRACUJTE A PROPOJTE SE S NÁMI

Příležitosti pro badatele

Pracujte pro ECB

Pokud vás láká provádění výzkumu v ECB, nabízíme badatelům v oblasti ekonomie zajímavé a podnětné pracovní příležitosti, studentům stáže a mladým badatelům a akademikům stipendijní pobyty.

Více o stipendijních pobytech a nabídkách

Propojte se s námi

ECB vede a koordinuje výzkum v řadě sítí, aby získala hlubší přehled podporující naši tvorbu rozhodnutí.

Podívejte se na naše sítě v oblasti výzkumu
NEJSTE ODBORNÍK? PODÍVEJTE SE NA STRÁNKY „ECB VYSVĚTLUJE“
VÍCE INFORMACÍ
Proč ECB provádí výzkum?

Všechny stránky v této části