Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Statistiky

Cíle

Cílem statistik ECB je poskytnout všechna data potřebná k plnění úkolů Evropského systému centrálních bank. Ačkoliv hlavním úkolem je provádění měnové politiky v eurozóně, ECB dává své statistiky k dispozici i Evropské radě pro systémová rizika pro účely makroobezřetnostního dozoru nad finančním systémem. Kromě toho ECB statistiky i doplňující informace zpřístupňuje také veřejnosti a účastníkům trhu.

Kdo statistiky vytváří?

V oblasti ekonomické a finanční statistiky na úrovni Evropské unie stanovuje hlavní úkoly ECB a Evropské komise (tzn. Eurostatu) dohoda o spolupráci (Memorandum of understanding) takto:

  • ECB je primárně zodpovědná za měnové a finanční statistiky, statistiky devizových rezerv Eurosystému a statistiky nominálních a reálných efektivních směnných kurzů eura,
  • Eurostat je primárně zodpovědný za obecné ekonomické statistiky,
  • společnou odpovědností obou jsou statistiky platební bilance a statistiky finančních a nefinančních účtů členěné podle institucionálních sektorů.

Kde statistiky naleznete?

Statistiky ECB jsou zdarma k dispozici v sekci Statistics na internetových stránkách ECB a je možné si je stáhnout ze stránky Statistical Data Warehouse.

Všechny stránky v této části