Menu

Výměna národních platidel

Původní bankovky a mince národních měn, jako je německá marka nebo španělské pesety, je většinou stále možné vyměnit za euro. Tuto výměnu provádějí výhradně národní centrální banky. ECB výměnu bankovek ani mincí nezajišťuje.

Pokud potřebujete zjistit, jaké bankovky je možné vyměnit za euro, stačí kliknout na danou zemi v levé části obrazovky a ověřit lhůty pro výměnu v tabulce uvedené níže. Některé národní centrální banky stále ještě vyměňují i starší série bankovek než ty, které jsou zobrazeny na této stránce.

Lhůty pro výměnu

Některé centrální banky stanovily lhůtu, během níž lze národní bankovky a mince vyměňovat.

Země Výměna bankovek Výměna mincí
Belgie bez omezení 31. prosince 2004
Německo bez omezení bez omezení
Estonsko bez omezení bez omezení
Irsko bez omezení bez omezení
Řecko 1. března 2012 1. března 2004
Španělsko 30. června 2021 30. června 2021
Francie 17. února 2012 17. února 2005
Itálie 6. prosince 2011 6. prosince 2011
Kypr 31. prosince 2017 31. prosince 2009
Lotyšsko bez omezení bez omezení
Litva bez omezení bez omezení
Lucembursko bez omezení 31. prosince 2004
Malta 31. ledna 2018 1. února 2010
Nizozemsko (1) 1. ledna 2032 1. ledna 2007
Rakousko bez omezení bez omezení
Portugalsko 28. února 2022 31. prosince 2002
Slovinsko bez omezení 31. prosince 2016
Slovensko bez omezení 2. ledna 2014
Finsko 29. února 2012 29. února 2012

(1) De Nederlandsche Bank nemění guldeny ve všech případech. Guldeny získané z obchodní činnosti po 27. lednu 2002 již nebudou vyměňovány. Více informací lze nalézt na internetové stránce De Nederlandsche Bank.