Menu

Veřejný registr dokumentů

Veřejný registr dokumentů obsahuje dokumenty, které již ECB zveřejnila, jako jsou vybrané historické dokumenty související s předchůdci ECB (např. s Výborem guvernérů) a dokumenty zveřejněné na základě požadavků veřejnosti o přístup k dokumentům.


Evropská centrální banka

Výbor guvernérů

Evropský měnový institut