Menu

Národní strany mincí

1 €

Andorra

Andorra podepsala měnovou dohodu s Evropskou unií dne 30. června 2011. Díky tomu může Andorra jako svou úřední měnu používat euro a emitovat své vlastní euromince. Na všech mincích je 12 hvězd evropské vlajky.

Mince v hodnotě 1 € zobrazuje bývalé sídlo parlamentu a budovu kulturního a historického významu, Casa de la Vall.

Andorra


Belgie

Autorem návrhu belgických euromincí je ředitel městské akademie výtvarných umění v Turnhoutu Jan Alfons Keustermans. Obíhají tři série mincí. Všechny jsou platné.

Ve středu mincí první emise je zobrazen král Albert II., na mezikruží pak královský monogram – velké písmeno „A“ umístěné pod korunou – spolu s dvanácti hvězdami symbolizujícími Evropu a letopočtem vydání.

V roce 2008 Belgie provedla v návrhu mincí drobné změny, aby jej uvedla do souladu s pokyny Evropské komise. Král Albert II. je zobrazen také na mincích druhé emise, avšak královský monogram a letopočet vydání se přesunuly do středu mincí, kde se nacházejí také značky mincovny a kód země „BE“.

V roce 2014 zavedla Belgie třetí sérii euromincí, které zobrazují krále Filipa, jeho královský monogram „FP“ a kód země „BE“. Po obou stranách letopočtu vydání se nacházejí značky mincovny.

Belgie


Estonsko

Na estonských mincích všech nominálních hodnot je národní strana stejná. Je na ní vyobrazen zeměpisný motiv Estonska a název této země v estonštině „Eesti“.

Estonsko


Finsko

Ve Finsku byly pro národní stranu euromincí vybrány tři návrhy vycházející z motivů používaných dříve na národních mincích. Pro tuto minci vytvořil Pertti Mäkinen motiv znázorňující dvě letící labutě. Motiv byl převzat ze soutěže na návrh pamětní mince k oslavě 80. výročí nezávislosti Finska.

Finsko


Francie

Při výběru motivů na národní stranu francouzských mincí bylo posouzeno více než 1 200 návrhů. Komise, které předsedal francouzský ministr financí a hospodářství, nakonec vybrala tři návrhy, každý pro mince určité skupiny nominálních hodnot.

Členy komise byli odborníci na numismatiku, umělci, bývalá členka Evropské komise (Christine Scrivenerová), poslanci, ředitel Francouzské mincovny Emmanuel Constans, hlavní rytec Pierre Rodier, herečka Irène Jacobová a zástupci dalších odborných orgánů. Komise vybrala tyto návrhy:

Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je zobrazen strom navržený umělcem Joaquimem Jimenezem. Symbolizuje život, kontinuitu a růst. Strom je obepnut šestiúhelníkem, kolem je motto Francouzské republiky „Liberté, Egalité, Fraternité“ (volnost, rovnost, bratrství).

Francie


Irsko

Vláda Irska se rozhodla pro jednotný motiv na irských mincích všech nominálních hodnot. Na mincích je vyobrazena keltská harfa (tradiční symbol Irska), rok vydání mince a slovo „Éire“ (Irsko v irštině). Harfu navrhl Jarlath Hayes.

Irsko


Itálie

Podobu národní strany euromincí vybírala v Itálii odborná a umělecká porota. Po jejím rozhodnutí byly výsledky představeny veřejnosti ve vysílání největší italské televizní stanice RAI UNO. Mince každé nominální hodnoty má na národní straně odlišný motiv. Všechny motivy zobrazují umělecká díla slavných italských umělců. Na minci je zobrazena známá kresba od Leonarda da Vinciho znázorňující ideální proporce lidského těla. Kresba je vystavená v galerii Benátské akademie.

Itálie


Kypr

Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je zobrazena modla ve tvaru kříže z doby měděné (3000 př. n. l.). Tento typický příklad prehistorického umění nalezeného na ostrově ukazuje, že Kypr stál u zrodu civilizace a kultury.

Kypr


Litva

Na litevských euromincích je zobrazen státní znak Litevské republiky (Vytis), země vydání „LIETUVA“ a letopočet vydání „2015“. Na mincích je také 12 hvězd evropské vlajky. Autorem návrhu je sochař Antanas Žukauskas.

Litva


Lotyšsko

Mince 1 € zobrazuje lotyšskou pannu. Tento motiv byl původně používán na stříbrné minci 5 latsů v roce 1929. Autorem návrhu je Guntars Sietiņš.

Lotyšsko


Lucembursko

Mince navrhla po dohodě s královskou rodinou a s lucemburskou vládou Yvette Gastauer-Clairová.

Na všech lucemburských mincích je portrét velkovévody Jindřicha. Na mincích je dále vyznačen rok vydání a slovo „Lëtzebuerg“ (Lucembursko v lucemburštině).

Lucembursko


Malta

Na mincích 1 € a 2 € je vyobrazen znak Maltézského řádu – kříž s osmi hroty, který začal být s Maltou spojován během vlády řádu v letech 1530–1798 a který bývá v současnosti označován jako maltézský kříž.

Malta


Monako

Obíhají dvě série mincí.

V první sérii je na dvoueurové minci vyobrazen portrét knížete Rainiera III. Jednoeurová mince nese dva portréty – knížete Rainiera III. a dědičného prince Alberta. Na mincích v hodnotě 10, 20 a 50 centů je vyobrazena knížecí pečeť. Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazen erb monackých knížat.

V druhé sérii je na mincích v hodnotě 2 € a 1 € portrét knížete Alberta II. Mince v hodnotě 10, 20 a 50 centů nesou monogram J. J. knížete Alberta II. Na mincích v hodnotě 1, 2 a 5 centů je zobrazen erb monackých knížat.

Monako


Německo

Němečtí politici a numismatici vybrali pro národní stranu mincí tři různé motivy. Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je vyobrazen tradiční symbol suverenity Německa, orlice, obklopená hvězdami symbolizujícími Evropu. Autory motivu jsou Heinz a Sneschana Russewa-Hoyerovi.

Německo


Nizozemsko

Nizozemsko si pro první sérii vybralo dva návrhy Bruna Ninabera van Eyben zobrazující královnu Beatrix. Obíhají dvě série mincí. Obě zůstávají v platnosti.

Druhá série, zavedená v roce 2014, zobrazuje krále Viléma Alexandra a nápis „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (Vilém Alexandr, král Nizozemska).

Mince 1 € a 2 €:

První série: Královna Beatrix s nápisem „Beatrix Koningin der Nederlanden“ (královna Nizozemska).

Druhá série: Král Vilém Alexandr s nápisem „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“ (Vilém Alexandr, král Nizozemska). Po obou stranách letopočtu vydání se nacházejí značky mincovny.

Nizozemsko


Portugalsko

Z návrhů zaslaných do celonárodní soutěže byly vybrány tři podoby národní strany portugalských mincí. V soutěži zvítězil s následujícími motivy Vítor Manuel Fernandes dos Santos, který se nechal inspirovat historickými symboly a pečetěmi prvního portugalského krále Doma Afonsa Henriquese. Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € jsou v kruhu z evropských hvězd zobrazeny portugalské hrady a erby. Tento motiv symbolizuje dialog, výměnu hodnot a dynamiku budování Evropy. Uprostřed mince je královská pečeť z roku 1144.

Portugalsko


Rakousko

Rakousko se rozhodlo, že na své národní strany sady mincí umístí rostliny, architektonické památky a slavné osobnosti ze své historie. Návrhy na podobu národní strany hodnotila komise a také veřejnost při výzkumu veřejného mínění. Autorem národních stran rakouských mincí je Josef Kaiser. Na minci je zobrazen portrét rakouského skladatele Wolfganga Amadea Mozarta, symbolizující Rakousko jako zemi hudby.

Rakousko


Řecko

Řecký ministr hospodářství a guvernér národní banky vybrali motivy na národní strany euromincí z návrhů odborné a umělecké poroty. Autorem vítězných návrhů je sochař Georges Stamatopoulos pracující za finanční podpory řecké národní banky. Mince každé nominální hodnoty mají jiný motiv. Na minci je vyobrazení sovy převzaté ze starověké aténské čtyřdrachmové mince (5. stol. př. n. l.).

Řecko


San Marino

První série: Na minci 1 € je zobrazen státní znak republiky.


Druhá série: Na minci 1 € je zobrazena druhá věž.

San Marino


Slovensko

Na mincích v hodnotě 1 € a 2 € je vyobrazeno trojvrší a dvojitý kříž, který se rovněž objevuje na státním znaku Slovenska.

Slovensko


Slovinsko

Na minci je vyobrazen Primož Trubar, autor první tištěné knihy ve slovinštině.

Slovinsko


Španělsko

Na španělských mincích jsou vyobrazeny tři motivy: podobizna krále a Miguela Cervantese a zpodobnění katedrály ve městě Santiago de Compostela. V oběhu jsou tři série mincí. Všechny jsou platné.

Mince druhé série byly v roce 2010 mírně upraveny, aby splňovaly společné pokyny vydané Evropskou komisí. Například rok vydání je vyznačen ve vnitřní části mincovního pole.

Na mincích první a druhé série je portrét krále Juana Carlose I. de Borbón y Borbón.

V roce 2015 Španělsko uvedlo do oběhu mince třetí série v hodnotě 1 € a 2 €, na kterých je zobrazen nový král Felipe VI. a kód země „ESPAÑA 2015“. Vpravo od podobizny se nachází mincovní značka.

Španělsko


Vatikánský městský stát

V současnosti je v oběhu pět sérií euromincí vydaných Vatikánským městským státem. Všechny jsou platné.

Mince první série, na nichž je papež Jan Pavel II., se razily v letech 2002 až 2005.

Na mincích druhé série, které se razily od června 2005 do března 2006, je na znaku Apoštolské komory uprostřed mince vyobrazen erb kardinála komořího, úřadujícího nejvyššího představitele Vatikánského městského státu. V horní části motivu jsou v neuzavřeném opisu umístěna slova „SEDE VACANTE“ a rok ražby, který je vyznačen římskými číslicemi „MMV“. Při levém dolním okraji ústředního motivu je iniciála a příjmení autorky „D. LONGO“, při pravém dolním okraji jsou umístěny iniciály příslušného rytce: „MAC inc“ (mince v hodnotě 1 cent a 20 centů), „LDS inc“ (mince v hodnotě 2 centy a 50 centů), „ELF inc“ (mince v hodnotě 5 centů a 1 euro) a „MCC inc“ (mince v hodnotě 10 centů a 2 eura).

Třetí série, vydávaná od dubna 2006 do prosince 2013, zobrazuje papeže Benedikta XVI. Nalevo jsou vyznačeny iniciály autorky návrhu („DL“).

Čtvrtá série, která se začala vydávat v lednu 2014, zobrazuje papeže Františka.

Na páté sérii, poprvé vydané v březnu 2017, je zobrazen znak suveréna Vatikánského městského státu papeže Františka.

Mince ve všech sériích zobrazují 12 hvězd evropské vlajky, slova „CITTÀ DEL VATICANO“, letopočet vydání a značku mincovny „R“.

Vatikánský městský stát