Menu

San Marino

2 €

První série: Na minci 2 € je zobrazena vládní budova Palazzo Pubblico. Vlys hrany mince 2 €: šestkrát za sebou 2*, střídavě nastojato z jedné a druhé strany.


Druhá série: Na minci 2 € je zobrazena podobizna svatého Marina, detail malby Giovana Battisty Urbinelliho.


1 €

První série: Na minci 1 € je zobrazen státní znak republiky.


Druhá série: Na minci 1 € je zobrazena druhá věž.


50 centů

První série: Na minci v hodnotě 50 centů jsou zobrazeny tři věže San Marina: Guaita, Cesta a Montale.


Druhá série: Na minci v hodnotě 50 centů je zobrazena podobizna svatého Marina, detail malby Emilia Retrosiho.


20 centů

První série: Na minci je zobrazen svatý Marin, motiv vychází z plátna Guercinovy školy.


Druhá série: Na minci je zobrazena hora Titano se třemi věžemi.


10 centů

První série: Na minci v hodnotě 10 centů je zobrazena bazilika svatého Marina.


Druhá série: Na minci v hodnotě 10 centů je zobrazen chrám svatého Františka.


5 centů

První série: Na minci 1 cent je zobrazena třetí věž městského opevnění (Montale), na minci 2 centy socha svobody a na minci 5 centů první věž městského opevnění (Guaita).


Druhá série: Na minci 1 cent je zobrazen státní znak Republiky San Marino, na minci 2 centy městská brána a na minci 5 centů kostel svatého Kvirina.


2 centy

První série: Na minci 1 cent je zobrazena třetí věž městského opevnění (Montale), na minci 2 centy socha svobody a na minci 5 centů první věž městského opevnění (Guaita).


Druhá série: Na minci 1 cent je zobrazen státní znak Republiky San Marino, na minci 2 centy městská brána a na minci 5 centů kostel svatého Kvirina.


1 cent

První série: Na minci 1 cent je zobrazena třetí věž městského opevnění (Montale), na minci 2 centy socha svobody a na minci 5 centů první věž městského opevnění (Guaita).


Druhá série: Na minci 1 cent je zobrazen státní znak Republiky San Marino, na minci 2 centy městská brána a na minci 5 centů kostel svatého Kvirina.