Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Časová osa a pokrok v oblasti digitálního eura

Přípravná fáze projektu byla zahájena v listopadu 2023 a pokládá základy pro potenciální emisi digitálního eura. To zahrnuje dokončení souboru pravidel pro digitální euro a výběr poskytovatelů, kteří by mohli potenciálně vyvinout platformu a infrastrukturu pro digitální euro. Přípravná fáze zahrnuje rozsáhlé testování a experimentování i pravidelnou výměnu názorů s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami, aby bylo zajištěno, že digitální euro bude splňovat potřeby uživatelů a požadavky Eurosystému.

Pokrok projektu pravidelně dokumentujeme v komplexních zprávách.

Pokrok v oblasti digitálního eura

Přípravná fáze – část 1

Ochrana osobních údajů v samotné koncepci

Soukromí a ochrana osobních údajů jsou nedílnou součástí digitálního eura. Digitální euro by bylo navrženo pomocí nejmodernějších opatření na ochranu osobních údajů. Díky své offline funkci by nabízelo úroveň ochrany osobních údajů podobnou hotovosti.

Zjistěte více o digitálním euru a ochraně osobních údajů
Bezproblémové platby po celé Evropě

Digitální euro by bylo prvním veřejným, evropským digitálním platebním prostředkem. Vycházelo by ze souboru pravidel pro digitální euro, standardů a postupů, které by zajistily, že platby digitálním eurem budou fungovat stejně v celé eurozóně.

Přečtěte si více o souboru pravidel pro digitální euro
Proces návrhu digitálního eura

Snažíme se zajistit, aby digitální euro splňovalo potřeby uživatelů, pokud jde o platby online a offline. Zabývali jsme se důsledky počtu účtů v digitálních eurech povolených na uživatele, limity držby na těchto účtech, aplikací pro digitální euro a mnoha dalšími aspekty.

Přečtěte si o vývoji návrhu

Zpráva o pokroku

Jak pokračují práce na ochraně osobních údajů, souboru pravidel a návrzích digitálního eura?

Přečtěte si celou zprávu o pokroku

Pro média

Tato zpráva shrnuje pokrok dosažený během první části přípravné fáze zahájené v listopadu 2023 a nastiňuje další kroky.

Přečtěte si tiskovou zprávu

Časová osa projektu digitálního eura

V říjnu 2020 zveřejnila ECB zprávu o digitálním euru, která se zabývá potenciální emisí digitální měny centrální banky – digitálního eura – ze strany Eurosystému.

O devět měsíců poté Rada guvernérů ECB rozhodla o zahájení projektu digitálního eura. Průzkumná fáze projektu probíhala od října 2021 do října 2023 a zahrnovala zkoumání možností návrhu a distribučních modelů v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami, jako jsou tvůrci politik EU a účastníci trhu. Zjištění byla základem pro rozhodnutí o zahájení přípravné fáze, která začala v listopadu 2023.

Zobrazit a stáhnout obecný harmonogram projektu

Rozhodnutí o tom, zda digitální euro nakonec vydat, bude zváženo až v pozdější fázi, jakmile bude dokončen legislativní proces Evropské unie.

Všechny stránky v této části