Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Časovnica in napredek v zvezi z digitalnim eurom

Pripravljalna faza projekta se je začela novembra 2023 in postavlja temelje za morebitno izdajo digitalnega eura. Sem sodita dokončanje pravilnika za shemo digitalnega eura in izbira ponudnikov, ki bi lahko razvili platformo in infrastrukturo za digitalni euro. Pripravljalna faza vključuje obsežno testiranje in preizkušanje ter redno izmenjavo mnenj z javnostjo in drugimi deležniki, da bi digitalni euro izpolnjeval potrebe uporabnikov in zahteve Eurosistema.

Napredek pri izvajanju projekta redno dokumentiramo v izčrpnih poročilih.

Napredek v zvezi z digitalnim eurom

Pripravljalna faza – prvi del

Zasnovan za zasebnost

Zasebnost in varstvo podatkov sta vgrajena v digitalni euro. Digitalni euro bi bil zasnovan z najsodobnejšimi ukrepi za varstvo zasebnosti. S funkcionalnostjo brez spletne povezave bi zagotavljal raven zasebnosti, ki je podobna gotovini.

Več o digitalnem euru in zasebnosti
Plačevanje brez ovir po vsej Evropi

Digitalni euro bi bil prvo javno, evropsko digitalno plačilno sredstvo. Temeljil bi na pravilniku za digitalni euro: na enotnem sklopu pravil, standardov in postopkov, ki zagotavljajo, da bi plačevanje z digitalni eurom potekalo enako v celotnem euroobmočju.

Več o pravilniku za digitalni euro
Zasnova digitalnega eura

Prizadevamo si, da bi digitalni euro izpolnjeval potrebe uporabnikov pri plačevanju s spletno povezavo in brez spletne povezave. Proučili smo, kaj bi pomenili naslednji dejavniki: najvišje dovoljeno število računov digitalnega eura na uporabnika, omejitve imetij na teh računih, aplikacija za digitalni euro in številni drugi vidiki.

Več o napredku pri zasnovi

Poročilo o napredku

Kako napreduje delo na področju zasebnosti, pravilnika in zasnove digitalnega eura?

Celotno poročilo o napredku

Za medije

To sporočilo povzema napredek, dosežen v prvem delu pripravljalne faze, ki se je začela novembra 2023, in opisuje naslednje korake.

Sporočilo za javnost

Časovnica projekta digitalnega eura

Oktobra 2020 je ECB objavila poročilo o digitalnem euru, v katerem je preučila možnost, da bi Eurosistem izdal centralnobančno digitalno valuto, tj. digitalni euro.

Devet mesecev pozneje je Svet ECB sprejel odločitev o začetku projekta digitalnega eura. Faza proučevanja je potekala od oktobra 2021 do oktobra 2023, med katero so se obravnavale različne možnosti zasnove in modeli distribucije v tesnem sodelovanju z deležniki, kot so oblikovalci politik v EU in tržni udeleženci. Ugotovitve so bile podlaga za odločitev o začetku pripravljalne faze, ki se je začela novembra 2023.

Ogled in prenos okvirne časovnice projekta

Odločitev o tem, ali bo digitalni euro dejansko izdan, bo sprejeta v poznejši fazi, ko bo zakonodajni postopek v Evropski uniji zaključen.

Vse strani v tem razdelku