Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Naš pristop k strateškim podnebnim ciljem

Najprej potrebujemo zanesljive analize o vplivu podnebnih sprememb, da bi lahko izpolnili strateške podnebne cilje in zagotovili, da so naše odločitve skladne z zastavljenimi cilji in učinkovite. Za to so potrebni zanesljivi podatki in metode modeliranja.

Podnebna tveganja je še posebno težko meriti in modelirati, saj se pojavljajo v dolgoročnem obdobju, obenem pa so nelinearna, globalna in zelo negotova. Kljub temu nas znanost opozarja, da je treba ukrepati zdaj.

Kako se ECB spoprijema s tem izzivom?

Za doseganje podnebnih ciljev uporabljamo tridelni pristop, ki nam omogoča takojšnje ukrepanje, hkrati pa nam daje manevrski prostor, da izboljšamo znanje in naknadno prilagajamo politike.

IZBOLJŠUJEMO podatke o podnebnih spremembah

V okviru prizadevanj, da bi izboljšali kakovost in količino podnebnih podatkov, kjerkoli je to mogoče, ponujamo začetni sklop podnebnih kazalnikov za finančni sektor.

IZBOLJŠUJEMO svoje analize

Ob izboljševanju podatkov o podnebnih spremembah si prizadevamo izboljšati makroekonomske modele, analize scenarijev in ocenjevanje tveganj. Tako lahko bolje upoštevamo podnebna tveganja ter priložnosti, ki jih prinaša zeleni prehod.

Z boljšim razumevanjem lahko sprejemamo bolj poučene odločitve o usmeritvah politik.

PRILAGAJAMO svoje politike

Na podlagi analiz ukrepamo na področjih, kjer se nam zdi to primerno, med katerimi so nakupi podjetniških obveznic, lastne naložbe in lasten okoljski odtis.

Ko se bodo podatki o podnebnih spremembah in modeliranje izboljšali, bomo svoje politike ustrezno prilagodili. To pomeni, da se bo naša podnebna strategija sčasoma razvijala in izboljševala.

Vse strani v tem razdelku