Elektronski sistem za javna naročila

Zainteresirane strani se morajo najprej registrirati, nato pa lahko dostopajo do relevantne dokumentacije in sodelujejo v postopkih javnega naročanja, ki potekajo prek elektronskega sistema za javna naročila.

Vstop v elektronski sistem za javna naročila

Pozabljeno geslo?

Uporaba elektronskega sistema za javna naročila

Tehnična podpora

Če pri uporabi sistema potrebujete pomoč, vas prosimo, da se obrnete na skupino ECB za tehnično podporo na naslovu sourcing.support@ecb.europa.eu. Zahteve bodo obdelane v povprečju v enem do treh delovnih dneh. Podporo vam nudimo od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.30 po srednjeevropskem času, razen dni, ki so v ECB dela prosti.

Dodatne informacije

Kakšne so minimalne sistemske zahteve?

Ne pozabite, da morajo ponudniki in ponudnice sami zagotoviti, da njihova internetna povezava in oprema ustrezno delujeta ter da so nastavitve brskalnika pravilne. ECB ne more vplivati na omenjene zunanje okoliščine. Če imate težave z minimalnimi sistemskimi zahtevami, vas prosimo, da se obrnete na svojo informacijsko podporo oziroma na skrbnika sistema ter posodobite svoj sistem.

Brskalnik
Podprta sta Internet Explorer (različica 9 ali kasnejša) in Chrome. Prednost ima brskalnik Internet Explorer.
Omogočanje pojavnih oken
Poskrbite, da bo vaš brskalnik omogočal pojavna okna.
Druga programska oprema
Razpisna dokumentacija lahko vsebuje datoteke formata Word, Excel in PDF. Za prebiranje datotek formata PDF si po potrebi naložite Adobe Acrobat Reader.
Kako lahko preverim, ali moj sistem ustreza minimalnim zahtevam?

V elektronski sistem ECB za javna naročila naložite testni dokument (npr. prazno datoteko formata Word) kot prilogo svojemu odgovoru (»Rfx Response«).

Če imate katero od spodaj naštetih težav, vaš sistem verjetno ne izpolnjuje minimalnih zahtev:

  • videz uporabniškega vmesnika se razlikuje od posnetkov zaslona, ki jih vsebujejo priročniki ECB za uporabnike;
  • okno za nalaganje prilog se ne odpre.

Če imate težave s sistemom, vas prosimo, da se obrnete na svojo informacijsko podporo oziroma na skrbnika sistema.

Pomembne informacije

Če se želite izogniti zapletom tik pred rokom za oddajo, vas prosimo, da storite naslednje:

  • Naložite testni dokument: naložite ga kot prilogo svojemu odgovoru (»RFx response«), takoj ko dobite dostop do razpisne dokumentacije, da preverite nemoteno delovanje elektronskega sistema za javna naročila na vaši informacijski infrastrukturi.
  • Ne čakajte do zadnje minute: dokumente oddajte pravočasno, torej še pred iztekom roka za razpis, na katerega se prijavljate. Čas, ki ga boste porabili za oddajo odgovora in nalaganje vseh dokumentov, je zelo odvisen od vašega brskalnika, internetne povezave in velikosti datotek (največ 80 MB na datoteko).
  • Označite status odgovora kot »firm«: vaš odgovor (»RFx response«) bo uspešno oddan samo, če pred iztekom roka njegov status označite kot »firm«. Sistem po izteku roka samodejno zapre zadevni razpis, in sicer ne glede na odgovore, ki še niso bili v celoti poslani.
  • Po oddaji ponovno preverite odgovor »RFx response«: v elektronskem sistemu ECB za javna naročila si še enkrat oglejte svoj odgovor (»RFx response«) in preverite, ali je vsebina popolna in ali je status »firm«. Svetujemo vam, da naredite posnetek zaslona, na katerem so vidni dokumenti, ki ste jih naložili.
  • Registrirajte rezervne kontaktne osebe: ponudniki morajo v sistemu registrirati vsaj eno rezervno kontaktno osebo, da so razpis in obvestila po potrebi vedno nekomu dostopni. Za informacije o registraciji rezervnih kontaktnih oseb si preberite prvo poglavje priročnika o upravljanju ponudnikovega računa.

Izjava o omejitvi odgovornosti

ECB ni dolžna oddati naročila ponudniku le zato, ker se je ta registriral v elektronski sistem za javna naročila oziroma sodeloval v razpisnem postopku.