Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Organizacijska načela Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora

V zvezi z Eurosistemom je treba upoštevati osnovno načelo decentralizacije.

Udeležba

Vse članice Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora strateško in operativno prispevajo k njunim ciljem.

Sodelovanje

Vse članice Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora opravljajo vse funkcije v duhu sodelovanja in skupinskega dela.

Preglednost in odgovornost

Vse članice Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora delujejo pregledno ter so v celoti pristojne in odgovorne za uspešnost vseh njunih funkcij.

Razlikovanje med evropskimi in nacionalnimi aktivnostmi

Evropske aktivnosti, ki jih opravljajo nacionalne centralne banke in pristojni nacionalni organi, so jasno določene in se jasno razlikujejo od tistih, ki se nanašajo na nacionalne pristojnosti.

Povezanost in enotnost

Eurosistem in enotni mehanizem nadzora upoštevata pravni status svojih članic, vendar Eurosistem deluje kot povezan in enoten subjekt, enotni mehanizem nadzora pa kot povezan in koordiniran subjekt. Tako Eurosistem kot tudi enotni mehanizem nadzora delujeta kot tim in nastopata enotno s ciljem, da sta čim bližje državljanom Evrope.

Izmenjava virov

Članice Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora spodbujajo izmenjavo zaposlenih, znanja in izkušenj.

Uspešnost in učinkovitost odločanja

Vsi postopki odločanja in razpravljanja v Eurosistemu in v enotnem mehanizmu nadzora so usmerjeni v uspešnost in učinkovitost. Pri odločanju je poudarek namenjen analiziranju in argumentiranju ter izražanju različnih mnenj.

Stroškovna učinkovitost, merjenje in metodologija

Članice Eurosistema in enotnega mehanizma nadzora skrbno upravljajo z vsemi viri ter pri vseh svojih aktivnostih iščejo uspešne in stroškovno učinkovite rešitve. Eurosistem in enotni mehanizem nadzora razvijata kontrolne sisteme in kazalnike uspešnosti, s katerimi merita izpolnjevanje svojih funkcij in skladnost s svojimi cilji. Primerljive metode za ovrednotenje in prikazovanje stroškov se nadalje razvijajo in uporabljajo.

Iskanje sinergij in preprečevanje podvajanja

Ob popolnem spoštovanju ločenosti nalog denarne politike od nalog nadzora se tako v Eurosistemu kot tudi v enotnem mehanizmu nadzora ugotavljajo in v največji možni meri izkoriščajo možne sinergije in ekonomije obsega. Izogibamo se nepotrebnemu podvajanju dela in virov ter preobsežnemu in neučinkovitemu usklajevanju. V ta namen se z izkoriščanjem izkušenj, ki izhajajo iz intenzivne uporabe obstoječih virov, intenzivno iščejo organizacijske rešitve, ki zagotavljajo uspešnost, učinkovitost in pravočasno ukrepanje. Uporaba zunanjih izvajalcev za podporne funkcije in aktivnosti se presoja po istih merilih, pri čemer je treba upoštevati tudi varnostne vidike.

Vse strani v tem razdelku