Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Svet ECB

Svet ECB je najvišji organ odločanja v ECB. Sestavlja ga šest članov Izvršilnega odbora ter guvernerji nacionalnih centralnih bank držav euroobmočja.

Svet ECB

(13. december 2023)

Naloge

  • sprejema smernice in sklepe, potrebne za izvajanje nalog, ki so zaupane Evropski centralni banki in Eurosistemu;
  • oblikuje denarno politiko euroobmočja. To pomeni, da sprejema sklepe o denarnih ciljih, ključnih obrestnih merah in obveznih rezervah v Eurosistemu, ter daje navodila za njihovo izvajanje;
  • v kontekstu pristojnosti, ki jih ima ECB na področju bančnega nadzora, sprejema odločitve o splošnem okviru, po katerem se sprejemajo nadzorniške odločitve. Po postopku z neugovarjanjem sprejema dokončne osnutke odločitev, ki jih predlaga Nadzorni odbor.

Seje in odločanje

Svet ECB se običajno sestaja dvakrat mesečno. Vsakih šest tednov oceni gospodarska in denarna gibanja ter sprejme sklepe o denarni politiki. Na ostalih sejah razpravlja predvsem o vprašanjih, povezanih z drugimi nalogami in pristojnostmi ECB in Eurosistema. Zaradi ločitve denarne politike od bančnega nadzora Svet ECB o teh dveh področjih razpravlja na ločenih sejah.

Sklepi o denarni politiki so podrobno razloženi na tiskovni konferenci, ki poteka vsakih šest tednov. Tiskovno konferenco vodi predsednica ob pomoči podpredsednika.

Koledar sej Sveta ECB Več o sklepih o denarni politiki

Poleg tega ECB pred vsako sejo Sveta ECB objavi redni povzetek prejšnje seje, na kateri je Svet razpravljal o denarni politiki.

Več o sprejemanju odločitev v okviru enotnega mehanizma nadzora.

Kako deluje rotacija glasovalnih pravic v Svetu ECB?

Z vstopom Litve v euroobmočje 1. januarja 2015 je bil uveden sistem, po katerem si guvernerji nacionalnih centralnih bank izmenjujejo pravico do glasovanja na sejah Sveta ECB.

Na spodnjih povezavah so pojasnila ECB o tem, kako sistem deluje in zakaj obstaja.

Pojasnjevalni članek o rotaciji glasovalnih pravic v Svetu ECB Celotna razporeditev glasovalnih pravic

Člani

Christine Lagarde

predsednica ECB

Luis de Guindos

podpredsednik ECB

Piero Cipollone

član Izvršilnega odbora ECB

Frank Elderson

član Izvršilnega odbora ECB

Philip R. Lane

član Izvršilnega odbora ECB

Isabel Schnabel

članica Izvršilnega odbora ECB

Pierre Wunsch

guverner, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Joachim Nagel

predsednik, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

guverner, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

guverner, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

guverner, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

guverner, Banco de España

François Villeroy de Galhau

guverner, Banque de France

Boris Vujčić

guverner, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

guverner, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

guverner, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

guverner, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

predsednik Sveta, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

predsednik upravnega odbora, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

guverner, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

predsednik, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

guverner, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

guverner, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

guverner, Banka Slovenije

Peter Kažimír

guverner, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

guverner, Suomen Pankki - Finlands Bank

Vse strani v tem razdelku