Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådet

ECB-rådet är det högsta beslutande organet vid ECB. Det består av direktionens sex ledamöter samt cheferna för euroländernas centralbanker.

ECB-rådet

(13 december 2023)

Ansvarsområden

  • Att anta de riktlinjer och fatta de beslut som behövs för att säkerställa att de uppgifter som har anförtrotts ECB och Eurosystemet blir utförda.
  • Att utforma penningpolitiken för euroområdet. Detta innefattar beslut relaterade till penningpolitiska mål, styrräntor och tillgång till reserver i Eurosystemet samt att upprätta riktlinjer för genomförandet av dessa beslut.
  • Att i samband med ECB:s nya ansvarsområden relaterade till banktillsyn, anta beslut enligt det generella ramverket för tillsynsbeslut, och att anta de fullständiga utkast till beslut som tillsynsnämnden föreslår i enlighet med förfarandet med implicit godkännande.

Möten och beslut

ECB-rådet sammanträder vanligtvis två gånger i månaden. Den ekonomiska och monetära utvecklingen bedöms och de penningpolitiska besluten fattas var sjätte vecka. Vid de andra mötena diskuterar ECB-rådet huvudsakligen frågor om ECB:s och Eurosystemets andra uppgifter och ansvarsområden. För att säkerställa att ECB:s penningpolitiska och andra uppgifter hålls åtskilda från dess tillsynsansvar håller ECB-rådet separata möten.

De penningpolitiska besluten förklaras i detalj vid en presskonferens som hålls var sjätte vecka. Ordföranden leder presskonferensen assisterad av vice ordföranden.

Kalender över ECB-rådets sammanträden Bakgrund till penningpolitiska beslut

Vidare offentliggör ECB redogörelser från ECB-rådets penningpolitiska sammanträden före nästa sammanträde.

Läs mer om beslutsfattandet inom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Hur roterar rösträtterna i ECB-rådet?

I och med att Litauen gick med i euroområdet den 1 januari 2015 började ett system användas där de nationella centralbankscheferna turas om att ha rösträtt i ECB-rådet.

I den här texten besvarar ECB några vanliga frågor om hur systemet fungerar och varför det finns.

Förklaring om rotationssystemet för rösträtter i ECB-rådet Översikt över det fullständiga schemat

Ledamöter

Christine Lagarde

ECB:s ordförande

Luis de Guindos

ECB:s vice ordförande

Piero Cipollone

ledamot av ECB:s direktion

Frank Elderson

ledamot av ECB:s direktion

Philip R. Lane

ledamot av ECB:s direktion

Isabel Schnabel

ledamot av ECB:s direktion

Pierre Wunsch

Chef för Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Joachim Nagel

Chef för Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Chef för Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Chef för Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Yannis Stournaras

Chef för Bank of Greece

Ännu ej utnämnd

Chef för Banco de España

François Villeroy de Galhau

Chef för Banque de France

Boris Vujčić

Chef för Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Chef för Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

Chef för Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Chef för Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Chef för Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Chef för Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

Chef för Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Chef för De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Chef för Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Chef för Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Chef för Banka Slovenije

Peter Kažimír

Chef för Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Chef för Finlands Bank

Alla sidor i detta avsnitt