Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Isabel Schnabel

Ledamot av ECB:s direktion

Födelsedatum

9 augusti 1971

Utbildning
2003

Doktorsavhandling i nationalekonomi, Universität Mannheim

1998

Examen i nationalekonomi, Universität Mannheim

1992–1998

Studier i nationalekonomi vid Universität Mannheim, Parisuniversitetet I (Sorbonne) och University of California, Berkeley

1990–1992

Praktisk yrkesutbildning (”Banklehre”) , Deutsche Bank, Dortmund

Karriär
Sedan 2020

Ledamot i Europeiska centralbankens direktion

Sedan 2015

Professor i finansiell ekonomi, Universität Bonn (tjänstledig)

2014–2019

Ledamot av tyska rådet för ekonomiska experter (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung)

2007–2015

Professor i finansiell ekonomi, Universität Mainz

2004–2007

Seniorforskare på doktorandnivå (postdoktorand) vid Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn

2004–2005

Gästforskare på doktorandnivå (postdoktorand) vid Harvard University

2003–2004

Biträdande högskolelektor i nationalekonomi, Universität Mannheim

Relevant yrkesverksamhet

Ledamot av rådet för European Economic Association, sedan 2020

Framstående professor inom forskning, Cluster of Excellence ”ECONtribute – Markets & Public Policy”, sedan 2020

Forskningspartner, Centre for Economic Policy Research (CEPR) (forskare på doktorandnivå sedan 2015), sedan 2006

Talesperson för spetskompetensklustret ”ECONtribute – Markets & Public Policy”, 2019

Medordförande för fransk–tyska rådet för ekonomiska experter, 2019

Ledamot av styrelsen, Reinhard Selten Institute, Bonn och Köln, 2017–2019

Ledamot av den vetenskapliga rådgivande nämnden för forskningsdata och utredningstjänst) vid Deutsche Bundesbank (vice ordförande från och med juni 2017), 2016–2019

Ledamot av Europeiska systemrisknämndens (ESRB) rådgivande vetenskapliga kommitté (ASC) (vice ordförande 2019), 2015–2019

Ledamot av förvaltningsrådet för BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), 2013–2019

Ledamot av den rådgivande nämnden för BaFin (ordförande från och med 2016), 2008–2019

Forskningsintressen

Bankverksamhet (bankers stabilitet och reglering av banker, ”banker som är för stora för att gå omkull”, systemrisker)

Internationella finanser (finansiella kriser, finansiell integration, kapitalflöden)

Ekonomisk historia (finansiella kriser och institutioner)

Finansrätt och ekonomi

Utmärkelser (urval)

Ledamot av Nordrhein–Westfalens akademi för vetenskap, humaniora och konst (för närvarande ej aktiv), sedan 2019

Ledamot av Berlin-Brandenburgiska akademin för vetenskap och humaniora (för närvarande ej aktiv), sedan 2018

Stolper-priset, Verein für Socialpolitik, 2018

Pris från penningpolitisk workshopp, 2018

Pris som bästa lärare, Goethe-Universität Frankfurt, 2010

Pris som bästa lärare, Universität Mannheim, 2000

Stipendium från den tyska akademiska stiftelsen (Studienstiftung des Deutschen Volkes), 1993–1998

Forskningspublikationer i referee-granskade tidskrifter (urval)

”Asset Price Bubbles and Systemic Risk”, med Markus K. Brunnermeier och Simon Rother, Review of Financial Studies, ännu ej publicerad.

”Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?”, med Alexander Schäfer och Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77–125.

”Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?”, med Christian Friedrich och Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013, 89, 522–538.

”Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies”, med Reint Gropp och Hendrik Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084–2120.

”Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763”, med Hyun Song Shin, Journal of the European Economic Association, 2(6), december 2004, 929–968.

”The German Twin Crisis of 1931”, Journal of Economic History, 64(3), september 2004, 822–871.

Publikationer (ett urval av)

Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte [Targetkonton, bytesbalanser, ökning av penningmängden, banker och kapitalmarknader], med Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640.

Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler? [Skapar Target-konton risker för skattebetalarna?], med Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561.

Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle, med Nicolas Véron, VoxEU column, 16 maj 2018, finns på www.voxeu.org, samt även på Peterson Institute for International Economics och Bruegel.

Breaking the stalemate on European deposit insurance, med Nicolas Véron, VoxEU column, 6 april 2018, finns på www.voxeu.org, samt även på Peterson Institute for International Economics och Bruegel.

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, med Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, CEPR Policy Insight No. 91, finns även på Peterson Institute for International Economics och Bruegel.