Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Isabel Schnabelová

Členka Výkonnej rady ECB

Dátum narodenia

9. augusta 1971

Vzdelanie
2003

titul PhD v odbore ekonómie, Universität Mannheim

1998

titul v odbore ekonómie, Universität Mannheim

1992 – 1998

štúdium ekonómie, Universität Mannheim, Paríž 1 (Sorbonne) a UC Berkeley

1990 – 1992

odborná príprava, Deutsche Bank, Dortmund

Pracovné skúsenosti
od roku 2020

členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

od roku 2015

profesorka finančnej ekonómie, Universität Bonn (prerušená činnosť)

2014 – 2019

členka nemeckej rady ekonomických expertov (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung)

2007 – 2015

profesorka finančnej ekonómie, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

2004 – 2007

vedúca výskumná pracovníčka (Senior Research Fellow), Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn

2004 – 2005

hosťujúca postdoktorandská pracovníčka (Visiting Postdoctoral Fellow), Harvard University

2003 – 2004

odborná asistentka v odbore ekonómie, Universität Mannheim

Vybrané odborné činnosti

členka rady Európskej hospodárskej asociácie, od roku 2020

titul „Distinguished Research Professor“, klaster excelentnosti „ECONtribute – Markets & Public Policy“, od roku 2020

pridružená výskumná pracovníčka (Research Affiliate), Centrum pre výskum hospodárskej politiky (Centre for Economic Policy Research – CEPR) (Research Affiliate od roku 2015), od roku 2006

hovorkyňa klastra excelentnosti „ECONtribute – Markets & Public Policy“, 2019

spolupredsedníčka francúzsko-nemeckej rady ekonomických expertov, 2019

členka Výkonnej rady, Reinhard Selten Institute, Bonn a Kolín, 2017 – 2019

členka vedeckej poradnej rady výskumného dátového a servisného centra Deutsche Bundesbank (od júna 2017 zástupkyňa predsedu), 2016 – 2019

členka poradného výboru pre vedecké otázky, Európsky výbor pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB), (v roku 2019 podpredsedníčka), 2015 – 2019

členka správnej rady, BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), 2013 – 2019

členka poradného výboru, BaFin (od roku 2016 predsedníčka), 2008 – 2019

Oblasti výskumu

bankovníctvo (stabilita a regulácia bánk, problematika neprípustnosti zlyhania príliš veľkých bánk, systémové riziko)

medzinárodné financie (finančné krízy, finančná integrácia, kapitálové toky)

dejiny ekonomiky (finančné krízy a inštitúcie)

finančné právo a ekonómia

Vybrané ocenenia

členka akadémie vied, humanitných vied a umenia Severného Porýnia-Vestfálska (momentálne neaktívna), od roku 2019

členka akadémie vied a humanitných vied v Berlíne-Brandenbursku (momentálne neaktívna), od roku 2018

Stolperova cena, Verein für Socialpolitik, 2018

ocenenie Menového workshopu (Monetärer Workshop), 2018

pedagogické ocenenie, Goethe-Universität Frankfurt, 2010

pedagogické ocenenie, Universität Mannheim, 2000

štipendium Studienstiftung des Deutschen Volkes, 1993 – 1998

Vybrané výskumné publikácie v odborných časopisoch

„Asset Price Bubbles and Systemic Risk“, spoluautori: Markus K. Brunnermeier a Simon Rother, Review of Financial Studies (pripravuje sa)

„Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?“, spoluautori: Alexander Schäfer a Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77-125

„Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?“, spoluautori: Christian Friedrich a Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013, 89, 522-538

„Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies“, spoluautori: Reint Gropp a Hendrik Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084-2120

„Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763“, spoluautor: Hyun Song Shin, Journal of the European Economic Association, 2(6), december 2004, 929-968

„The German Twin Crisis of 1931“, Journal of Economic History, 64(3), september 2004, 822-871

Vybrané publikácie týkajúce sa politík

Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte, spoluautor: Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640

Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler?, spoluautor: Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561

Completing Europe’s Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle, spoluautor: Nicolas Véron, VoxEU column, 16. máj 2018, k dispozícii na stránke www.voxeu.org, v inštitúte Peterson Institute for International Economics a think-tanku Bruegel

Breaking the stalemate on European deposit insurance, spoluautor: Nicolas Véron, VoxEU column, 6. apríl 2018, k dispozícii na stránke www.voxeu.org, v inštitúte Peterson Institute for International Economics a think-tanku Bruegel

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, spoluautori: Agnès Bénassy-Quéré, Markus K Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, CEPR Policy Insight č. 91, taktiež k dispozícii v inštitúte Peterson Institute for International Economics a think-tanku Bruegel