Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výkonná rada

Výkonnú radu tvoria prezident, viceprezident a štyria ďalší členovia.

Všetkých členov vymenúva kvalifikovanou väčšinou Európska rada.

Členovia Výkonnej rady

(november 2023)

Úlohy

  • príprava zasadaní Rady guvernérov,
  • výkon menovej politiky eurozóny v súlade s usmerneniami a rozhodnutiami Rady guvernérov (v rámci tejto činnosti Výkonná rada dáva potrebné pokyny národným centrálnym bankám krajín eurozóny),
  • riadenie bežnej činnosti ECB,
  • výkon určitých právomocí, ktoré Výkonnej rade zverila Rada guvernérov (niektoré z nich majú regulačný charakter).

Funkčné obdobia

Všetci členovia Výkonnej rady sú vymenúvaní na jednorazové osemročné funkčné obdobie. Výnimkou boli prví členovia Výkonnej rady, ktorí boli v roku 1998 vymenovaní na rôzne dlhé obdobia, aby v budúcnosti nebolo potrebné nahradiť vo funkcii všetkých členov v tom istom roku.

Časová os: minulí a súčasní členovia Výkonnej rady

Všetky stránky v tejto sekcii