Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет се състои от председателя, заместник-председателя и четирима други членове.

Всички членове се назначават от Европейския съвет, който взема решение с квалифицирано мнозинство.

Членове на Изпълнителния съвет

(ноември 2023 г.)

Отговорности

  • да подготвя заседанията на Управителния съвет;
  • да прилага паричната политика за еврозоната в съответствие с установените насоки и взетите от Управителния съвет решения. При това Изпълнителният съвет дава необходимите указания на националните централни банки (НЦБ) от еврозоната;
  • да ръководи текущите дейности на ЕЦБ;
  • да упражнява определени пълномощия, делегирани му от Управителния съвет, включително такива с регулативен характер.

Мандати

Всички членове на Изпълнителния съвет се назначават за осемгодишен мандат, който не може да бъде подновяван. По изключение членовете, назначени в първия Изпълнителен съвет през 1998 г., имаха мандати с различна продължителност, за да не трябва всички да бъдат заместени в една и съща година.

Хронология: бившите и настоящите членове на Изпълнителния съвет
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел