Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Франк Елдерсон

Заседание на Генералния съвет на ЕЦБ

Дата на раждане

18 май 1970 г.

Място на раждане

Утрехт, Нидерландия

Образование
1995

Магистър по право, Columbia Law School

1994

Магистърска степен по нидерландско право, University of Amsterdam

1993 – 1994

Следване в Universidad de Zaragoza

Професионален път
От 2021 г.

Заместник-председател на Надзорния съвет, Европейска централна банка

От 2020 г.

Член на Изпълнителния съвет, Европейска централна банка

2018 – 2020

Член на Базелския комитет за банков надзор

2018 – 2020

Член на Надзорния съвет, Европейска централна банка

2014 – 2018

Член на Единния съвет по преструктуриране на ЕС

2011 – 2020

Член на Изпълнителния съвет, De Nederlandsche Bank

2007 – 2011

Главен юрист и директор на правния отдел, De Nederlandsche Bank

2006 – 2007

Ръководител на надзорното звено, отговарящо за ABN AMRO, De Nederlandsche Bank

2003

Командировка в дирекция „Правни услуги“, Европейска централна банка

1999 – 2006

Различни (ръководни) длъжности в правния отдел на De Nederlandsche Bank

1995 – 1999

Адвокат, специализиран в законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, Houthoff Advocaten

Избрани професионални дейности
От 2020 г.

Съпредседател на Работната група за свързани с климата финансови рискове на Базелския комитет за банков надзор

2017 – 2022

Първи председател на новосформираната Мрежа на централни банки и надзорни органи за по-зелена финансова система

2016 – 2020

Председател на Платформата за устойчиви финанси на De Nederlandsche Bank

2007 – 2011 и
1999 – 2006

Член на Правния комитет на Евросистемата/ЕСЦБ