Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цифровото евро и неприкосновеността на личния живот

Цифровото евро ще отговаря на строги стандарти за защита на неприкосновеността на личния живот и за приобщаване, опазвайки данните и правата на потребителите в цифровата епоха.

Цифровото евро: защита на неприкосновеността на личния живот в самия замисъл

За да защитим Вашите данни, разработваме цифровото евро така, че да предоставя най-високо ниво на защита на неприкосновеността на личния живот измежду всички видове електронни плащания.

Осигуряването на такава защита на потребителя е в центъра на вниманието на проекта за цифрово евро от самото му начало. Необходими са технологични иновации, силна правна рамка и строги процедури за съответствие. 

Плащания с цифрово евро: ще бъдат ли в безопасност данните ми?

Цифровото евро офлайн: ниво на защита като при парите в брой

Само Вие и получателите ще знаете подробностите по Вашите офлайн плащания с цифрово евро. Тази офлайн функционалност ще съчетае удобството на цифровите плащания с равнище на защита на неприкосновеността на личния живот като при парите в брой, без да е необходима интернет връзка.

Няма да установяваме Вашата самоличност или да проследяваме направените от Вас покупки

Дори когато плащате онлайн, ще се погрижим Вашите финансови действия да останат личен въпрос. Евросистемата няма да може да установява пряка връзка между Вас и Вашите плащания. Цифровото евро ще представлява обществено благо, така че никога няма да използваме Вашите данни за търговски цели.

Кой ще има достъп до Вашите данни?

Както и при останалите методи за цифрови плащания посредниците като например Вашата банка ще имат достъп само до личните данни, необходими за спазване на законодателството на ЕС, например на разпоредбите против изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ще бъде необходимо изричното Ви съгласие, за да използват Вашите данни за търговски цели.

Как ще осигурим защита на неприкосновеността на личния живот за потребителите на цифровото евро?

Най-съвременни мерки за защита на неприкосновеността на личния живот

Данните, до които имаме достъп, ще бъдат псевдонимизирани. Това означава, че няма да виждаме никакви лични данни, които могат да покажат Вашата самоличност. Вашата банка ще има достъп до минималната информация, която е необходима за спазването на законодателството на ЕС. Решени сме да използваме най-новите технологии за защита на неприкосновеността на личния живот, като същевременно продължаваме да подлагаме на оценка нови мерки, които са потенциално приложими и ефикасни.

Строги правила и надзор

Ще бъдем под надзора на независими органи за защита на данните, за да бъде сигурно, че изпълняваме законодателството на ЕС в тази област – най-строгите правила за сигурност и защита на неприкосновеността на личния живот в света. 

Правна рамка

Цифровото евро не е само инициатива на Евросистемата, а общоевропейско начинание. То ще бъде подчинено на правни разпоредби на ЕС, предназначени да установят равновесие между защитата на неприкосновеността на личния живот и сигурността. Така ще се поддържа надеждна защита срещу незаконни дейности, като същевременно се запазва неприкосновеността на личния живот на гражданите.  

ВИЖТЕ СЪЩО

Материали за четене за цифровото евро

Още за защитата на неприкосновеността на личния живот

Прочетете най-новата статия в блога на ЕЦБ

Всичко, което трябва да знаете за цифровото евро

Обща информация за цифровото евро

Всички страници в този раздел