Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Мерки за борба с фалшифицирането

Евробанкнотите се произвеждат чрез сложна печатна технология. Те съдържат и редица отличителни защитни елементи, чрез които се различават лесно от фалшификатите (без помощта на специални средства) и възпират фалшификаторите.

Какво трябва да направя, ако подозирам, че дадена банкнота е фалшива?

Ако Ви подадат банкнота и след проверка с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“ прецените, че може да е фалшива, то вероятно е така и не трябва да я приемате. Ако смятате, че вече приета от Вас банкнота е фалшива, трябва незабавно да информирате полицията или съответните национални власти.

Престъпление е използването на банкнота, за която подозирате или знаете, че е фалшива. Фалшивите банкноти нямат никаква стойност и няма да получите обезщетение, ако приемете такава.

За да сте напълно сигурни, може да занесете банкнотата в най-близката банка. Всички банки разполагат със специално оборудване за обработка на пари в брой, което различава фалшивите банкноти. Опитайте се да си спомните от кого и къде сте поучили банкнотата. Тази информация може да е от голямо значение за проследяване на фалшификаторите.

Специализирана информация за работещи с пари в брой

Ако всекидневно работите с големи количества пари в брой, е възможно да попаднете на съмнителна банкнота. В идеалния случай Вашият работодател ще е предвидил план за действие в подобна ситуация. Ето някои съвети какво да предприемете, ако не сте сигурни дали някоя банкнота е истинска.

  • Ако не сте сигурни дали банкнотата е истинска, не я приемайте.
  • Помолете любезно клиента за друга банкнота и действайте с презумпцията, че няма вина.
  • Незабавно уведомете за случилото се местната полиция и/или служителя по сигурността.
  • Опитайте се да запомните колкото може повече за клиента.
  • Ако смятате, че по невнимание сте приели фалшива банкнота, не я използвайте по-нататък в обращение, защото това е наказуемо деяние.
  • Предайте банкнотата, за която подозирате, че е фалшива, в местната полиция, местна банка или националната централна банка. Ако банкнотата е истинска, ще си получите парите обратно.
  • Не се излагайте на риск.

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се със своята национална централна банка.

Център за анализ на фалшификати

ЕЦБ внимателно следи напредъка в технологиите за печат и възпроизвеждане, както и броя на заловените фалшификати. Те се анализират от централните банки в еврозоната и Центъра за анализ на фалшификати в ЕЦБ, който събира и обработва техническата и статистическата информация за фалшификатите. Центърът предоставя тази информация на националните полицейски служби и други органи, участващи в борбата срещу фалшифицирането. ЕЦБ също така работи в тясно сътрудничество с Европол – Европейската полицейска служба, определена за централен координатор на мерките за защита на еврото, както и с Интерпол (Международната организация на криминалната полиция) и Европейската комисия.

Предотвратяване на незаконната употреба на цифрови изображения на банкноти

Фалшификаторите все повече използват хардуер и софтуер за цифрови изображения. В отговор на това Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането – международна група от над 30 централни банки, създадена в Базел по искане на управителите на централните банки на държавите от Г-10 – разработи система за ограничаване на фалшифицирането, която предотвратява копирането и възпроизвеждането на изображения на защитените банкноти. Производители на хардуер и софтуер по собствена инициатива прилагат тази система. ЕЦБ обаче предоставя за законна употреба изображения на банкноти с висока резолюция.

Ако желаете да възпроизведете изображения на евробанкноти с висока резолюция, пишете на Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu и обяснете за какво са Ви нужни изображенията.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел