Мерки за борба с фалшифицирането

Евробанкнотите се произвеждат чрез сложна печатна технология. Те съдържат и редица отличителни защитни елементи, чрез които се различават лесно от фалшификатите без използването на специални средства и възпрепятстват фалшификаторите.

Какво трябва да направя, ако подозирам, че банкнотата е фалшива?

Ако характеристиките на дадена евробанкнота не съответстват при проверка с метода „ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“, банкнотата вероятно е фалшива и не трябва да я приемате.

Ако обаче считате, че сте попаднали на фалшива банкнота, трябва незабавно да информирате полицията или съответните национални органи.

За да проверите дали банкнотата е истинска, може да я занесете в най-близката банка. Всички банки имат специално оборудване за обработка на пари в брой, с което може да се провери дали една евробанкнота е истинска. Опитайте се да запомните къде, кога и от кого сте получили банкнотата. Тази информация може да е от голямо значение за откриване на фалшификаторите.

Престъпление е използването на банкнота, за която считате или знаете, че е фалшива. Тъй като фалшивите банкноти нямат абсолютно никаква стойност, бъдете бдителни. Няма да получите никакво обезщетение, ако приемете фалшива банкнота.

Специализирана информация за работещи с пари в брой

Ако всекидневно работите с големи количества пари в брой, бихте могли да попаднете на съмнителна банкнота. В идеалния случай Вашият работодател ще е съставил план за действие в подобна ситуация. Ето някои съвети какво да предприемете, ако не сте сигурни дали някоя банкнота е истинска.

  • Ако не сте сигурни дали дадена банкнота е истинска, не я приемайте.
  • Помолете любезно клиента за друга банкнота и действайте с презумпцията, че няма вина.
  • Незабавно уведомете за случилото се местната полиция и/или служителя по сигурността.
  • Опитайте се да запомните колкото може повече за клиента.
  • Ако смятате, че по невнимание сте приели фалшива банкнота, не я използвайте по-нататък в обращение, защото това е наказуемо деяние.
  • Предайте банкнотата, за която подозирате, че е фалшива, в местната полиция, местната банка или националната централна банка. Ако банкнотата е истинска, ще си получите парите обратно.
  • Не се излагайте на риск.

Ако се нуждаете от повече информация, свържете се със своята национална централна банка.

Център за анализ на фалшификати

ЕЦБ внимателно следи напредъка в технологиите за печат и възпроизвеждане, както и броя на заловените фалшификати. Фалшификатите се анализират от централните банки в еврозоната и Центъра за анализ на фалшификати в ЕЦБ, който координира техническата и статистическата информация за фалшификатите. Съхраняваната в базата данни на центъра информация се предоставя на националните полицейски служби и други органи, участващи в борбата срещу фалшифицирането. ЕЦБ също така работи в тясно сътрудничество с Европол (Европейската полицейска служба), определен за централен координатор на мерките за защита на еврото, както и с Интерпол (Международната организация на криминалната полиция) и Европейската комисия.

Предотвратяване на незаконната употреба на цифрови изображения на банкноти

Фалшификаторите все повече използват хардуер и софтуер за цифрови изображения. В отговор на това Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането – международна група от над 30 централни банки, създадена по искане на управителите на централните банки на държавите от Г-10 – разработи система за ограничаване на фалшифицирането, която предотвратява копирането и възпроизвеждането на изображения от защитените банкноти. Производители на хардуер и софтуер по собствена инициатива прилагат тази система. ЕЦБ обаче предоставя за законна употреба изображения на банкноти с висока разделителна способност.

Ако желаете да възпроизведете изображения на евробанкноти с висока резолюция, пишете на info@ecb.europa.eu и обяснете за какво са Ви нужни изображенията.