Мерки за борба с фалшифицирането

Евробанкнотите се произвеждат чрез сложна печатна технология. Те съдържат редица отличителни защитни елементи, чрез които се различават лесно от фалшификатите без използването на специални средства и възпрепятстват фалшификаторите.

Център за анализ на фалшификати

ЕЦБ внимателно следи напредъка в технологиите за печат и възпроизвеждане, както и броя на заловените фалшификати. Фалшификатите се анализират от централните банки на еврозоната и Центъра за анализ на фалшификати на ЕЦБ, който координира техническата и статистическата информация за фалшификатите. Съхраняваната в базата данни на центъра информация се използва от националните полицейски служби и други органи, участващи в борбата срещу фалшифицирането. ЕЦБ също така работи в тясно сътрудничество с Европол (Европейската полицейска служба), определен за централен координатор на мерките за защита на еврото, както и с Интерпол (Международната организация на криминалната полиция) и Европейската комисия.

Предотвратяване на незаконната употреба на цифрови изображения на банкноти

Фалшификаторите все повече използват хардуер и софтуер за цифрови изображения. В отговор на това Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането – международна група от над 30 централни банки, създадена по искане на управителите на централните банки на държавите от Г-10 – разработи система за ограничаване на фалшифицирането, която предотвратява копирането и възпроизвеждането на изображения от защитените банкноти. Производители на хардуер и софтуер по собствена инициатива прилагат тази система. ЕЦБ обаче предоставя за законна употреба изображения на банкноти с висока разделителна способност.

Ако желаете да възпроизведете изображения на евробанкноти с висока резолюция, пишете на info@ecb.europa.eu и обяснете за какво са Ви нужни изображенията.