Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Разширяването на ЕС и еврото

На 1 май 2004 г. десет държави – Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия – се присъединиха към Европейския съюз. България и Румъния станаха членове на ЕС на 1 януари 2007 г., а Хърватия – на 1 юли 2013 г.

Присъединяване към еврозоната

За да приемат еврото, държавите трябва да изпълнят определени икономически критерии, а именно висока степен на ценова стабилност, стабилна фискална позиция, стабилност на обменния курс и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти.

Доклади за конвергенцията

Европейската централна банка участва във вземането на решения за бъдещите членове на еврозоната, като изготвя доклади за конвергенцията, в които анализира дали въпросните държави изпълняват необходимите условия за приемане на еврото.

Участие в органите за вземане на решения

Управителите на централните банки на държавите членки на ЕС, които не участват в еврозоната, са членове на Генералния съвет на ЕЦБ, но не се присъединяват към основния орган за вземане на решения – Управителния съвет – докато съответните държави не приемат еврото. Експертите от централните банки на държавите членки също стават членове на комитетите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

Често задавани въпроси относно разширяването на ЕС и икономическия и паричен съюз (ИПС)

Всички страници в този раздел