Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Мрежа на многостранни организации за професионална етика (ENMO)

Мрежата на многостранни организации за професионална етика (ENMO) е създадена през 2010 г. Тя обединява професионалисти на високи длъжности, които отговарят за звената за професионална етика в около 50 многостранни междуправителствени институции.

Мисия

ENMO предоставя форум, където членовете могат да обменят информация и опит с цел да разширят знанията си, да подобрят професионалния си капацитет и да популяризират стандарти за практики и основни отговорности на звената за етика в организациите членки.

Членство

В ENMO членуват институции. Мрежата е отворена за многостранни междуправителствени организации, включително, но не само онези, които са част от Организацията на обединените нации и свързани с тях организации, а също и международни и регионални финансови институции.

ЕЦБ е поела твърд ангажимент в областта на професионалната етика и доброто институционално управление. Тя е член на мрежата от 2019 г.

През 2021 г. ЕЦБ е домакин на годишната среща на Мрежата на многостранни организации за професионална етика.

Всяка година различна организация членка е домакин на срещите на ENMO, инициирани от организации в рамките на ООН, МВФ и Световната банка.

Високопоставени длъжностни лица по етичните въпроси от над 40 многостранни междуправителствени институции участваха в 13-тата годишна среща на ENMO през юли и ноември 2021 г. с домакин ЕЦБ. Поради свързаните с коронавируса ограничения на пътуванията и по съображения за безопасност събитието се проведе онлайн.

Председателят на ЕЦБ Кристин Лагард откри годишната среща, като прикани делегатите да се възползват от многообразието на присъстващите и огромните им колективни знания, за да си сътрудничат, да споделят и обменят опит, да предвидят какви предизвикателства предстоят и смело да изграждат най-добрите рамки за професионална етика и почтеност.

На 7 и 8 юли членовете обмениха най-добри практики и обсъдиха въпроси от общ интерес, свързани с предизвикателствата и рисковете в сферата на професионалната етика, произтичащи от дистанционната работа и „новата нормалност“, както и вътрешната култура на сигнализиране за нередности и начините за измерване и подобряване на климата в работната среда. На 17 и 18 ноември членовете обсъдиха дискриминацията и расизма в международните организации от гледната точка на длъжностните лица по етичните въпроси, както и частното използване на социални медии и свързаните с това етични рискове.

Тринадесетата годишна среща на ENMO е посветена на паметта на Оливия Греъм – бивш съветник по етичните въпроси в МВФ и активен деятел на мрежата.

Платформа за сътрудничество
Портал на ENMO (само за членове)

Всички страници в този раздел