Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Публичен регистър на документи

Публичният регистър на документи съдържа вече отворени от ЕЦБ документи – например някои исторически документи, свързани с предшестващите ЕЦБ организации (като Комитета на управителите на централните банки), – и документи, предоставени в отговор на заявки за публичен достъп.

Eвропейска централна банка

График на членовете на Съвета График на бивши членове на Съвета Кореспонденция с институции на ЕС и други органи Групи на ЕЦБ с външно участие Документи, предоставени в рамките на режима за публичен достъп Решения на Управителния съвет Правни актове, които вече не са в сила

Етични въпроси

Декларации на членовете на Управителния съвет Становища на Комитета по етика

Комитет на управителите

Дневен ред Документи, предоставени в рамките на режима за публичен достъп Протоколи

Европейски паричен институт

Документи, предоставени в рамките на режима за публичен достъп
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел