Menu

Публичен регистър на документи

Публичният регистър на документи съдържа вече отворени от ЕЦБ документи – например някои исторически документи, свързани с предшестващите ЕЦБ организации (като Комитета на управителите на централните банки), – и документи, предоставени в отговор на заявки за публичен достъп.


Eвропейска централна банка

Комитет на управителите

Европейски паричен институт