Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Ролята на парите в брой

Парите в брой са най-честото платежно средство в търговската мрежа в еврозоната и всеки може да ги използва.

Парите в брой имат важни функции и преимущества:

  • Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта.
  • Те са законно платежно средство. Кредитори като магазини и ресторанти не могат да откажат да приемат пари в брой, освен ако не са се споразумели предварително с клиента за друг начин на плащане. За повече информация вижте Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г. относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите като законно платежно средство (2010/191/EU).
  • Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.
  • Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи.
  • Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход.
  • Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.
  • Те са сигурни. Парите в брой са доказано защитени от киберпрестъпления, измами и фалшифициране. И тъй като са централнобанкови пари, не носят финансови рискове за платеца или за получателя на плащането.
  • Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. Полезни са за малки подаръци и плащания между хората. Например родител може да повери на детето си малка сума в брой за дребни покупки или човек да даде на приятел или познат пари в брой, за да му купи нещо. Парите в брой способстват за придобиване на финансова грамотност от децата.

Всички страници в този раздел