Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Kontanters roll

Kontanter är det vanligaste betalningsmedlet i butiker i euroområdet och kan användas av alla.

Kontanterna har viktiga funktioner och fördelar:

  • De ger dig frihet och autonomi. Sedlar och mynt är det enda penningmedel som människor kan inneha utan att involvera en tredje part. Du behöver varken utrustning, internet eller elektricitet för att betala med kontanter. Det innebär att du kan använda kontanter vid ett strömavbrott eller om du tappat ditt kort.
  • De är lagliga betalningsmedel. Exempelvis kan inte affärer och restauranger vägra att ta emot kontanter såvida inte både de och kunden i förväg kommit överens om ett annat betalningsmedel. Mer information finns i Europeiska kommissionens rekommendation av den 22 mars 2010 om omfattningen och effekterna av eurosedlars och euromynts ställning som lagliga betalningsmedel (2010/191/EU).
  • De skyddar ditt privatliv. Med kontantaffärer respekteras din grundläggande rätt till skydd av integritet, identitet och personuppgifter i finansiella angelägenheter.
  • De är inkluderande. Kontanter möjliggör för människor med begränsad eller ingen tillgång till digitala pengar att kunna göra betalningar och spara, och följaktligen är kontanter viktiga för att socialt utsatta grupper som äldre och låginkomsttagare inte ska bli utestängda.
  • Genom dem kan du lättare hålla koll på dina utgifter. De gör att du kan hålla bättre koll på dina utgifter genom att risken för att du spenderar för mycket blir mindre.
  • Det går snabbt att betala med dem. Med sedlar och mynt betalar du omedelbart.
  • De är säkra. Kontanter har visat sig vara säkra mot cyberkriminalitet, bedrägerier och förfalskningar. Och i och med att det är centralbankspengar finns det inga finansiella risker för vare sig betalare eller betalningsmottagare.
  • De fungerar som värdebevarare. Kontanter är mer än bara ett betalningsinstrument. De gör det möjligt att inneha pengar i sparsyfte utan risk för fallissemang. De kan ges som en mindre gåva eller betalning från en person till en annan. Föräldrar kan t.ex. ge en mindre summa kontanter till sina barn för inköp av något litet, eller så kan personer ge en vän eller bekant kontanter för att köpa något åt dem. Genom kontanter kan även barn lära sig hur de ska handskas med pengar.

Alla sidor i detta avsnitt