Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynsnämnden

Tillsynsnämnden sammanträder var tredje vecka för att diskutera, planera och genomföra ECB:s tillsynsuppdrag. Nämnden lägger fram utkast till beslut för ECB-rådet vilka antas enligt förfarandet med implicit godkännande.

ECB-rådet

Sammansättning

  • Ordförande (utses för en femårsperiod som inte kan förlängas)
  • Vice ordförande (väljs bland ledamöterna i ECB:s direktion)
  • Fyra företrädare för ECB
  • Företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

Tillsynsnämndens ledamöter

Ledamöter från ECB
Ordförande Claudia Buch
Vice ordförande Frank Elderson
Företrädare för ECB Edouard Fernandez-Bollo
Företrädare för ECB Kerstin af Jochnick
Företrädare för ECB Elizabeth McCaul
Företrädare för ECB Anneli Tuominen
Företrädare för nationella tillsynsmyndigheter
Belgien Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulgarien Radoslav Milenkov (Bulgarian National Bank)
Tyskland Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Burkhard Balz (Deutsche Bundesbank)
Estland Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Irland Sharon Donnery (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grekland

Christina Papaconstantinou (Bank of Greece)

Spanien Margarita Delgado (Banco de España)
Frankrike Denis Beau (Banque de France)
Kroatien Tomislav Ćorić (Hrvatska narodna banka)
Italien Alessandra Perrazzelli (Banca d’Italia)
Cypern George Ioannou (Central Bank of Cyprus)
Litauen Simonas Krėpšta (Lietuvos bankas)
Lettland Santa Purgaile (Latvijas Banka)
Luxemburg Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Michelle Mizzi Buontempo (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Nederländerna Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank)
Österrike Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugal Rui Pinto (Banco de Portugal)
Slovenien Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovakien Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Finland Tero Kurenmaa (Finansinspektionen)
Päivi Tissari (Finlands Bank)

Om den nationella tillsynsmyndighet som en medlemsstat har utsett inte är en nationell centralbank kan företrädaren för den behöriga myndigheten åtföljas av en företrädare från sin centralbank. I sådana fall ska dessa företrädare tillsammans betraktas som en enda ledamot vid omröstning.

Tillsynsnämnden

(2 februari 2024)

Styrkommittén

Styrkommittén har till uppgift att stödja tillsynsnämndens verksamhet och förbereda dess sammanträden.

Sammansättning

  • Tillsynsnämndens ordförande
  • Tillsynsnämndens vice ordförande
  • En företrädare för ECB
  • Fem företrädare för nationella tillsynsmyndigheter

De fem företrädarna för nationella tillsynsmyndigheter utses av tillsynsnämnden för en period på ett år enligt ett rotationssystem som säkrar en rättvis representation av länder.

Styrkommitténs ledamöter

Tillsynsnämndens ordförande

Claudia Buch

Tillsynsnämndens vice ordförande

Frank Elderson

Företrädare för ECB

Anneli Tuominen

Belgien

Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)

Tyskland

Mark Branson (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)

Italien

Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia)

Cypern

George Ioannou (Central Bank of Cyprus)

Finland

Tero Kurenmaa (Finansinspektionen)

Alla sidor i detta avsnitt