Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Slovenien (2007)

Kontantövergången i etapper

Den 11 juli 2006 godkände Europeiska unionens råd Sloveniens ansökan om att få bli medlem i euroområdet 2007. Det gör Slovenien till det första landet som antar euron bland de tio länder som blev medlemmar av Europeiska unionen den 1 maj 2004.

Den 1 januari 2007 blev euron lagligt betalningsmedel i Slovenien och ersatte den slovenska tolarn (SIT) till en oåterkalleligen låst växelkurs på 1 EUR = 239,640 SIT. Då skulle alltså eurosedlar och euromynt vara tillgängliga i hela Slovenien. För att säkerställa att efterfrågan skulle kunna tillfredsställas hade bankerna mottagit 250 miljoner euromynt värda 84 miljoner euro från och med den 25 september 2006 och 41,5 miljoner eurosedlar värda 772 miljoner euro från och med den 29 november 2006. En del av dessa kontanter vidaretilldelades till detaljhandeln och andra företag. Banka Slovenije började också sälja startpaket med euromynt via affärsbankerna till yrkesmässiga kontanthanterare den 1 december och till allmänheten den 15 december 2006. Detaljerna om förhandstilldelningen av eurosedlar och euromynt fastställdes i  ECB:s riktlinje ECB/2006/9.

Övergången till kontanter i euro gick smidigt och snabbt. Vid slutet av den första dagen hade alla bankomater och butiksterminaler ställts om och värdet på eurosedlarna i omlopp var högre än värdet på sedlarna i slovenska tolar. Två veckor efter att eurosedlarna och euromynten hade införts var kontantövergången i Slovenien genomförd enligt tidtabellen.

Sedan den 15 januari 2007 kan endast eurosedlar och euromynt användas för betalningar i Slovenien. Sedlar i slovenska tolar kan växlas in på Banka Slovenije under obegränsad tid. Banka Slovenije kommer att växla in mynt i slovenska tolar till och med den 3 januari 2017.

Sedlar i slovenska tolar som kan växlas in
Viktiga datum för kontantövergången
1 december 2006

Försäljning av startpaket med euromynt till personer som yrkesmässigt hanterar kontanter

15 december 2006

Försäljning av startpaket med euromynt till allmänheten

1 januari 2007

Kontokonvertering och införande av eurosedlar och euromynt

14 januari 2007

Sista datum då sedlar och mynt i slovenska tolar är lagligt betalningsmedel

t.o.m. den 1 mars 2007

Kreditinstituten växlade in sedlar och mynt i slovenska tolar kostnadsfritt

3 januari 2017

Sista datum då Banka Slovenije växlar in mynt i slovenska tolar

Obegränsad tid

Sista datum då Banka Slovenije växlar in sedlar i slovenska tolar

Alla sidor i detta avsnitt