Menu

Slovenien (sedan den 1 januari 2007)

Kontantövergången i etapper

Banka Slovenije

Den 11 juli 2006 godkände Europeiska unionens råd Sloveniens ansökan om att få bli medlem i euroområdet 2007. Det gör Slovenien till det första landet som antar euron bland de tio länder som blev medlemmar av Europeiska unionen den 1 maj 2004.

Den 1 januari 2007 blev euron lagligt betalningsmedel i Slovenien och ersatte den slovenska tolarn (SIT) till en oåterkalleligen låst växelkurs på 1 EUR = 239,640 SIT. Då skulle alltså eurosedlar och mynt vara tillgängliga i hela Slovenien. För att säkerställa att efterfrågan skulle kunna tillfredsställas hade bankerna mottagit 250 miljoner euromynt värda 84 miljoner euro från och med den 25 september 2006 och 41,5 miljoner eurosedlar värda 772 miljoner euro från och med den 29 november 2006. En del av dessa kontanter vidaretilldelades till detaljhandeln och andra företag. Banka Slovenije började också sälja startpaket med euromynt via affärsbankerna till yrkesmässiga kontanthanterare den 1 december och till allmänheten den 15 december 2006. Detaljerna om förhandstilldelningen av eurosedlar och mynt fastställdes i ECB:s riktlinje ECB/2006/9.

Övergången till kontanter i euro gick smidigt och snabbt. Vid slutet av den första dagen hade alla bankomater och butiksterminaler ställts om och värdet på eurosedlarna i omlopp var högre än värdet på sedlarna i slovenska tolar. Två veckor efter att eurosedlarna och mynten hade införts var kontantövergången i Slovenien genomförd enligt tidtabellen.

Sedan den 15 januari 2007 kan endast eurosedlar och euromynt användas för betalningar i Slovenien. Sedlar i slovenska tolar kan växlas in på Banka Slovenije under obegränsad tid. Banka Slovenije kommer att växla in mynt i slovenska tolar till och med den 31 december 2016.

Sedlar i slovenska tolar som kan växlas in

Viktiga datum för kontantövergången

1 december 2006
Försäljning av startpaket med euromynt till personer som yrkesmässigt hanterar kontanter
15 december 2006
Försäljning av startpaket med euromynt till allmänheten
1 januari 2007
Kontokonvertering och införande av eurosedlar och euromynt
14 januari 2007
Sista datum då sedlar och mynt i slovenska tolar var lagligt betalningsmedel
t.o.m. 1 mars 2007
Kreditinstituten växlade in sedlar och mynt i slovenska tolar kostnadsfritt
31 december 2016
Sista datum då Banka Slovenije växlar in mynt i slovenska tolar
Obegränsad tid
Sista datum då Banka Slovenije växlar in sedlar i slovenska tolar