Menu

Spanien

Sedlar i spanska pesetas kan inte växlas in efter den 30 juni 2021.

1 € = ESP 166,386 (spanska pesetas)

1000-pesetasedel 1000-pesetasedel

1 000-pesetasedel, ny serie
Valör: 1 000 ESP
Porträtt av Hernán Cortés (framsida) och Francisco Pizarro (baksida)

2000-pesetasedel 2000-pesetasedel

2 000-pesetasedel, ny serie
Valör: 2 000 ESP
Porträtt av José Celestino Mutis

5000-pesetasedel 5000-pesetasedel

5 000-pesetasedel, ny serie
Valör: 5 000 ESP
Porträtt av Christoffer Columbus

10000-pesetasedel 10000-pesetasedel

10 000-pesetasedel, ny serie
Valör: 10 000 ESP
Porträtt av Kung Juan Carlos (framsida) och Jorge Juan (baksida)

1000-pesetasedel 1000-pesetasedel

1 000-pesetasedel, gammal serie
Valör: 1 000 ESP
Porträtt av Benito Pérez Galdós

2000-pesetasedel 2000-pesetasedel

2 000-pesetasedel, gammal serie
Valör: 2 000 ESP
Porträtt av Juan Ramón Jiménez

5000-pesetasedel 5000-pesetasedel

5 000-pesetasedel, gammal serie
Valör: 5 000 ESP
Porträtt av Kung Juan Carlos

10000-pesetasedel 10000-pesetasedel

10 000-pesetasedel, gammal serie
Valör: 10 000 ESP
Porträtt av Kung Juan Carlos (framsida) och Príncipe de Asturias (baksida)