Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådet

ECB-rådet ansvarar för att fatta makrotillsynsbeslut. Dessa beslut gäller alla länder och banker som omfattas av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM), dvs. länderna i euroområdet och övriga EU-länder vars nationella myndigheter har undertecknat avtal om nära samarbete med ECB.

Makrotillsynsforum

Makrotillsynsforumet består av ECB-rådet och ECB:s tillsynsnämnd. Det är en plattform för regelbundna högnivådiskussioner där det samlas synpunkter om mikro- och makrotillsyn från runtom i Europa.

Kommittén för finansiell stabilitet

ECB-rådet och makrotillsynsforumet stöds av kommittén för finansiell stabilitet, vilken består av företrädare för ECB, nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter. Kommittén tillhandahåller en plattform för gemensamma riskbedömningar och policysamordning mellan ECB och de nationella myndigheterna.

Samarbete med europeiska och internationella myndigheter och organ

ECB har ett nära samarbete med andra europeiska insitutioner och organ, såsom de europeiska tillsynsmyndigheterna, inklusive Europeiska bankmyndigheten och Europeiska systemrisknämnden (ESRB), för att utveckla EU:s tillsyns-, reglerings- och resolutionsramar.

ECB bidrar också till policydebatter om reglering och tillsyn, både på internationell nivå (t.ex. rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board), Baselkommittén för banktillsyn) och på EU-nivå (t.ex. Europeiska kommissionen).

Alla sidor i detta avsnitt