Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Varför behöver vi en digital euro?

En digital euro skulle vara ytterligare ett betalningsalternativ att välja bland, jämsides med kontanter.


Det sätt på vilket människor betalar förändras snabbt och konsumenterna i euroområdet föredrar allt oftare att betala elektroniskt i stället för med kontanter.

För att skydda de offentliga medlens roll och upprätthålla förtroendet för vår valuta undersöker vi därför fördelarna med en säker och allmänt accepterad digital euro.

Vi är fast beslutna att se till att kontanter även fortsättningsvis accepteras överallt i euroområdet.

Finansiell innovation

Pengars utveckling

Många aspekter av våra liv digitaliseras och pengar är inget undntag. Kontanter kommer även fortsättningsvis att vara ett betalningsalternativ – detta ändras inte. Samtidigt måste säkerställas att vår valuta förblir framtidssäkrad och den behöver alltså utvecklas i linje med människors betalningspreferenser. I likhet med kontanter idag skulle en digital euro medföra inkludering och integritet i den digitala tidsåldern.

Förenkla våra liv

En digital euro skulle göra livet enklare genom att ge oss möjlighet att betala med ett säkert betalningsmedel som är allmänt accepterat i hela euroområdet. Precis som kontanter skulle det vara kostnadsfritt för alla att betala med en digital euro i euroområdet.

Ett starkare Europa

En digital euro skulle göra euroområdet stabilare. Det skulle stödja Europas strategiska oberoende och monetära suveränitet och göra vårt betalningslandskap mer konkurrenskraftigt och motståndskraftigt gentemot icke-europeiska betalningsleverantörer. En digital euro skulle också utgöra en grund för ytterligare innovation från privata betaltjänstleverantörers sida.

Vikten av centralbankspengar

Vad är centralbankspengar?

De pengar som vi på ECB skapar kallas centralbankspengar. Kontanterna i din plånbok eller börs är centralbankspengar. Sedlar och mynt är i själva verket just nu den enda typ av centralbankspengar som allmänheten har tillgång till.

Centralbankspengar kallas också offentliga pengar, eller offentliga medel, eftersom de ges ut av en offentlig institution – centralbanken – och därför backas upp av den offentliga sektorn.

Vad är privata pengar?

Vanliga banker skapar också pengar. Det är egentligen vad de gör när de beviljar dig ett nytt lån och pengarna finns på ditt bankkonto. Den här typen av pengar kallas privata pengar. Här ingår även det saldo du ser på ditt bankkontoutdrag och besparingarna på ditt konto. De betalningar du i dagsläget gör med dina debet- eller kreditkort, eller via en internetbetalningstjänst, är alla överföringar av privata pengar eftersom du använder pengar som skapats av din bank.

En digital euro har en överbryggande funktion

Idag har människor inte tillgång till centralbankspengar i digital form.

Vårt mål är att kombinera fördelarna med centralbankspengar och hur enkelt människor gör sina betalningar i dagens värld. På så sätt kan vi erbjuda dig offentliga pengar eller offentliga medel i elektronisk form – och inte bara kontanter. Detta kan göras med en digital centralbanksvaluta: en digital euro.

Alla sidor i detta avsnitt