Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Sedeltillverkning och lager

Produktionen av eurosedlar är en gemensam uppgift för de nationella centralbankerna och ECB. Den börjar med beräkning av hur många sedlar som behövs varje år. De nya sedlarna ska räcka till att ersätta obrukbara sedlar, att möta en väntad ökning av efterfrågan, som säsongtoppar, och att hantera oväntad efterfrågan. De nationella centralbankerna lämnar prognoser för efterfrågan på eurosedlar för det kommande året och sedan gör ECB en central prognos. Under övervakning av ECB omdistribuerar de nationella centralbankerna sedlar för att undvika underskott eller överskott i något land.

Tryckning

För att tillverka sedlarna effektivt fördelas tryckningen mellan de olika nationella centralbankerna. ECB fördelar produktionsvolymerna på olika nationella centralbanker, som sedan tillhandahåller en viss del av den totala årliga produktionen av en eller flera valörer. Respektive bank står för produktionskostnaden för sin andel. De franska, tyska och italienska centralbankerna t.ex. producerade 1,7 miljarder 50-eurosedlar 2017.

Elva europeiska säkerhetstryckerier producerar sedlarna. Sedan distribueras sedlarna bland de olika nationella centralbankerna.

Detta poolingarrangemang och ett gemensamt system för kvalitetskontroll säkerställer en enhetlig standard för alla eurosedlar. Hundratals manuella och automatiska tester görs under hela tillverkningsprocessen för att garantera att sedlarna är identiska oavsett var de har tillverkats.

Precis som den första serien trycks sedlarna i den andra serien på bomullspapper som ger dem den speciella strävheten och bättre motståndskraft mot slitage. Vissa säkerhetsdetaljer som vattenmärken och inbakade trådar är en del av papperet.

Olika typer av plåtar, speciella tryckfärger och flera processer används: offset- och koppartryck, hologrammet appliceras under värme och tryck, silkscreentryck används för siffrorna som växlar färg.

Tryckning och produktion av Europaseriens 100- och 200-eurosedlar

Strategisk reserv för Eurosystemet

Eurosystemet har logistiklager och en strategisk reserv av eurosedlar. Dessa logistiklager möter efterfrågan på sedlar i normala situationer för att

  • ersätta obrukbara (slitna) sedlar som varit i omlopp,
  • möta en väntad ökning i mängden utelöpande sedlar,
  • möta säsongsbetingad variation i efterfrågan och
  • optimera transporten av sedlar mellan de nationella centralbankernas olika kontor.

Den strategiska reserven är avsedd att användas i nödfall, dvs. när Eurosystemets logistiklager är otillräckliga, för att täcka en oväntad ökning i efterfrågan på eurosedlar eller vid ett plötsligt avbrott i leveranserna.

Båda säkerställer att förändringar i efterfrågan på sedlar kan hanteras av de nationella centralbankerna när som helst, oavsett om efterfrågan finns inom euroområdet eller utanför.

Hanterar du kontanter yrkesmässigt? Se allt informationsmaterial om eurosedlarna.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt