Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Allmänna rådet

Allmänna rådet består av ECB:s ordförande och vice ordförande samt nationalbankscheferna från EU:s medlemsstater.

I allmänna rådet finns alltså representanter från alla euroländer och alla EU-länder som inte är med i euroområdet.

De övriga ledamöterna i ECB:s direktion, EU-rådets ordförande och en ledamot av Europeiska kommissionen, får delta i allmänna rådets möten, men har inte rösträtt.

Ansvarsområden

Allmänna rådet kan anses vara ett tillfälligt organ. Rådet utför de uppgifter som övertagits från Europeiska monetära institutet och som ECB, beroende på att alla medlemsstater ännu inte infört euron, måste sköta under den tredje etappen av Europeiska monetära unionen.
Allmänna rådet medverkar också till

  • ECB:s rådgivande verksamhet
  • insamling av statistik
  • förberedelser för ECB:s årsrapport
  • upprättande av regler för standardisering av redovisning och rapportering av de nationella centralbankernas verksamhet
  • åtgärder rörande upprättande av fördelningsnyckeln för ECB:s kapital förutom de som fastställts i fördraget
  • fastställande av anställningsvillkoren för ECB:s personal
  • de förberedelser som behövs för att oåterkalleligt låsa växelkurserna för valutorna i medlemsstater med undantag mot euron.

Enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken upplöses allmänna rådet när alla EU:s medlemsstater har infört den gemensamma valutan.

Medlemmar

Christine Lagarde

ECB:s ordförande

Luis de Guindos

ECB:s vice ordförande

Pierre Wunsch

Chef för Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Chef för Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

Aleš Michl

Chef för Česká národní banka

Christian Kettel Thomsen

Chef för Danmarks Nationalbank

Joachim Nagel

Chef för Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Chef för Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Chef för Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann

Yannis Stournaras

Chef för Bank of Greece

Ännu ej utnämnd

Chef för Banco de España

François Villeroy de Galhau

Chef för Banque de France

Boris Vujčić

Chef för Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Chef för Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

Chef för Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Chef för Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Chef för Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Chef för Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

Chef för Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Chef för Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Chef för De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Chef för Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Chef för Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Chef för Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Chef för Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Chef för Banka Slovenije

Peter Kažimír

Chef för Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Chef för Finlands Bank

Erik Thedéen

Chef för Sveriges riksbank

Alla sidor i detta avsnitt