Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Rada Ogólna

W skład Rady Ogólnej wchodzą: prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi krajowych banków centralnych z państw członkowskich UE.

Innymi słowy, w Radzie Ogólnej zasiadają przedstawiciele wszystkich krajów strefy euro oraz wszystkich krajów UE spoza tej strefy.

W posiedzeniach Rady Ogólnej mogą uczestniczyć bez prawa głosu pozostali członkowie Zarządu EBC, przewodniczący Rady UE oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Kompetencje Rady Ogólnej

Radę Ogólną można uznać za organ tymczasowy. Ze względu na to, że jeszcze nie wszystkie państwa członkowskie UE wprowadziły euro, Rada Ogólna wykonuje te z zadań przejętych od Europejskiego Instytutu Walutowego, których kontynuacja na trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej jest obowiązkiem EBC.
Rada Ogólna bierze też udział w:

  • działaniach doradczych EBC
  • zbieraniu informacji statystycznych
  • sporządzaniu raportu rocznego EBC
  • ustalaniu zasad ujednolicenia procedur rachunkowych i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne
  • podejmowaniu działań związanych z określeniem klucza subskrypcji kapitału EBC (poza działaniami określonymi w Traktacie)
  • ustalaniu warunków zatrudnienia pracowników EBC
  • przygotowaniach do nieodwołalnego ustalenia kursów wymiany na euro walut państw członkowskich objętych derogacją.

Zgodnie ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego Rada Ogólna zostanie rozwiązana po wprowadzeniu wspólnej waluty przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Członkowie

Christine Lagarde

Prezes EBC

Luis de Guindos

Wiceprezes EBC

Pierre Wunsch

Prezes, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Prezes, Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski)

Aleš Michl

Prezes, Česká národní banka

Christian Kettel Thomsen

Prezes, Danmarks Nationalbank

Joachim Nagel

Prezes, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Prezes, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Prezes, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Prezes, Bank of Greece

Pablo Hernández de Cos

Prezes, Banco de España

François Villeroy de Galhau

Prezes, Banque de France

Boris Vujčić

Prezes, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Prezes, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

Prezes, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Prezes, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Prezes Zarządu, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Prezes, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

Prezes, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Prezes, Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

Klaas Knot

Prezes, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Prezes, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Prezes, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Prezes, Banco de Portugal

Mugur Constantin Isărescu

Prezes, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Prezes, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Prezes, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Prezes, Suomen Pankki – Finlands Bank

Erik Thedéen

Prezes, Sveriges riksbank

Wszystkie strony w tej sekcji