Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność


Statystyka

Statystyka pozwala podejmować decyzje oparte na obiektywnych danych

Solidne statystyki monetarne (dotyczące ilości pieniędzy w gospodarce) i finansowe pomagają nam w podejmowaniu decyzji opartych na obiektywnych danych. EBC i krajowe banki centralne dostarczają wiarygodnych statystyk o stanie gospodarki.

Te statystyki są niezbędne do wszystkich zadań EBC: prowadzenia polityki pieniężnej, ochrony stabilności systemu finansowego i nadzoru nad bankami.

Film o znaczeniu statystyki

CZAS NA FAKTY

1,07 bln euro

Więcej finansowych inwestycji gospodarstw domowych w 2020

W 2020 gospodarstwa domowe w strefie euro zainwestowały 1,07 bln euro w aktywa finansowe. W 2019 takie inwestycje wyniosły 618 mld euro. Pandemia doprowadziła do spadku spożycia i wzrostu oszczędności, co przełożyło się na wzrost depozytów bankowych i zakupów na rynkach akcji.

Sytuacja gospodarcza i finansowa strefy euro według sektorów instytucjonalnych

Darmowy dostęp do statystyk EBC

W naszym internetowym serwisie statystycznym można swobodnie przeglądać i ściągać wszystkie oficjalne statystyki EBC.

Statistical Data Warehouse

Wskaźniki monetarne strefy euro

Co miesiąc informujemy, w jakim tempie przybywa kredytów dla firm i ludności i jak zmienia się podaż pieniądza.

Komunikaty statystyczne o sytuacji monetarnej

Zasady zarządzania i jakości w statystyce

Banki centralne krajów Unii przywiązują wielką wagę do jakości swoich statystyk. Dlatego stosują zasady dobrego zarządzania i wysokie standardy jakościowe oraz chronią poufność informacji.

Zasady zarządzania i jakości

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Tu można znaleźć najnowsze dane o stanach jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy ETF i funduszy rynku pieniężnego w strefie euro.

Dane o funduszach inwestycyjnych

Lubisz myszkować po statystykach?

Strona „Nasze statystyki” pozwala wizualizować i porównywać dane dla całej strefy euro i poszczególnych krajów. Można tu znaleźć podstawowe dane gospodarcze przedstawione w przystępnej formie.

Strona jest dostępna we wszystkich językach Unii. Stworzone wykresy można łatwo podpiąć do własnego portalu lub profilu społecznościowego.

https://www.euro-area-statistics.org/?lg=pl
STATISTICS PAPER SERIES – ZBIÓR ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH
W tym wydawnictwie statystycy, ekonomiści i inni eksperci przedstawiają nowatorskie koncepcje statystyczne, które mogą być przydatne dla banków centralnych.

Jak uzyskać dane statystyczne z EBC?

Dajemy wolny dostęp do naszych opublikowanych statystyk i pozwalamy je bezpłatnie wykorzystywać. Prośbę o konkretne dane należy przesłać za pomocą poniższego formularza. Odpowiemy jak najszybciej.

NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Znaczenie statystyk

Wszystkie strony w tej sekcji