European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Statystyka 

Statystyka pozwala podejmować decyzje oparte na obiektywnych danych

Solidne statystyki monetarne (dotyczące ilości pieniędzy w gospodarce) i finansowe pomagają nam w podejmowaniu decyzji opartych na obiektywnych danych. EBC i krajowe banki centralne dostarczają wiarygodnych statystyk o stanie gospodarki. Te statystyki są niezbędne do wszystkich zadań EBC: prowadzenia polityki pieniężnej, ochrony stabilności systemu finansowego i nadzoru nad bankami.

Znaczenie statystyk

CZAS NA DANE

42%

Spadek liczby placówek bankowych w strefie euro

Jak wynika z naszych strukturalnych wskaźników finansowych, w okresie od 2008 do 2022 w strefie euro zamknęło się 42% placówek bankowych. Ich liczba obniżyła się niemal we wszystkich krajach strefy euro. Nastąpił także znaczny spadek zatrudnienia w bankach.

Artykuł na blogu

Dostęp do danych EBC

Z naszych zasobów danych można korzystać przy użyciu różnych platform i usług.

Dostęp do naszych danych

Analiza dystrybucji bogactwa

W ramach oceny wzajemnego oddziaływania dystrybucji dochodów i bogactwa oraz polityki pieniężnej zaczęliśmy publikować aktualne dane kwartalne dotyczące dystrybucji bogactwa gospodarstw domowych, spójne z rachunkami narodowymi.

Komunikat prasowy

Uzupełnianie luk w danych klimatycznych

W ramach realizacji agendy klimatycznej EBC opublikowaliśmy wstępny zbiór wskaźników do analizy wpływu zmiany klimatu na sektor finansowy. Między innymi dzięki temu chcemy eliminować luki w danych klimatycznych i monitorować transformację ekologiczną.

Wskaźniki związane ze zmianą klimatu

Ciekawe informacje o inflacji w strefie euro

Jak mierzy się inflację i czym różni się inflacja mierzona od postrzeganej? Odpowiedzi znajdziecie w naszej publikacji. Są w niej też zawsze aktualne dane, które można porównywać na interaktywnych wykresach, oraz kalkulator do obliczenia swojej indywidualnej stopy inflacji.

Interaktywna publikacja w 23 językach

Jak uzyskać dane statystyczne z EBC?

Dajemy wolny dostęp do naszych opublikowanych statystyk i pozwalamy je bezpłatnie wykorzystywać. Prośbę o konkretne dane należy przesłać za pomocą poniższego formularza. Odpowiemy jak najszybciej.

Wszystkie strony w tej sekcji