European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Płatności i rynki finansowe

Wszyscy potrzebujemy możliwości bezpiecznego płacenia

Przepływ płatności w strefie euro wymaga rozbudowanej infrastruktury, przez którą środki i aktywa finansowe bezpiecznie dotrą od nadawcy do odbiorcy. EBC sam obsługuje niektóre elementy tej infrastruktury i uważnie obserwuje działanie jej pozostałych części.

Przyglądamy się także rynkom finansowym. W ten sposób pozyskujemy informacje potrzebne do wykonywania naszego głównego zadania, jakim jest utrzymywanie cen na stabilnym poziomie, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Cyfrowe euro

Nowe technologie rewolucjonizują sposób dokonywania płatności. EBC chce zapewnić, aby wszyscy w strefie euro nadal mieli bezpłatny dostęp do powszechnie akceptowanej i bezpiecznej formy płatności – takiej jak gotówka, ale do płatności cyfrowych.

Więcej o projekcie poświęconym cyfrowemu euro

Usługi płatnicze na platformie systemu TARGET

EBC wraz z krajowymi bankami centralnymi ze strefy euro obsługuje kilka infrastruktur rynku finansowego, które zapewniają swobodny przepływ pieniędzy, papierów wartościowych i zabezpieczeń finansowych w całej Europie. Nazywamy je zbiorczo usługami w ramach systemu TARGET.

Co to są usługi w ramach systemu TARGET?

Płatności natychmiastowe

Dziś ludzie chcą, żeby pieniądze docierały do odbiorcy równie szybko jak mejle. Dlatego pracujemy nad udostępnieniem płatności natychmiastowych w całej strefie euro. System TIPS dla banków komercyjnych pozwala na natychmiastowy rozrachunek operacji, dzięki czemu przelewy trwają zaledwie kilka sekund.

Jak działa TIPS?

€STR: nowa stopa referencyjna dla euro

Od października 2019 mamy nową krótkoterminową stopę referencyjną dla euro. Stawka €STR pokazuje, ile banki płacą sobie nawzajem za pożyczenie pieniędzy na jeden dzień. Rynki finansowe mają przejść na tę stopę do końca roku 2021.

Stawka €STR

Zabezpieczenia finansowe

Kiedy banki pożyczają od EBC pieniądze, muszą dać w zamian odpowiednie zabezpieczenie. Co może być takim zabezpieczeniem? Wyjaśniamy to na naszej stronie, gdzie można też znaleźć odnośne statystyki.

Więcej o zabezpieczeniach

Cyberodporność

Ataki hakerów są zagrożeniem nie tylko dla pojedynczych banków, lecz także dla całego sektora finansowego. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do odporności cybernetycznej i podejmujemy różne inicjatywy, żeby uczestnicy tego sektora uważali i byli przygotowani na takie ataki.

Co to jest cyberodporność?

Innowacje finansowe

Innowacje mogą przynieść sektorowi finansowemu wielkie korzyści. Analizujemy nowe rozwiązania i patrzymy, jak mogą one zmienić – lub już zmieniają – sposób działania rynków finansowych. Pilnujemy też, żeby rewolucja technologiczna nie odbiła się na integracji lub stabilności.

Innowacje finansowe

Objaśniamy: infrastruktura rynku i płatności

Ten trzyminutowy filmik pokazuje, jak europejska infrastruktura rynkowa do rozrachunku płatności i papierów wartościowych usprawnia nasze codzienne życie, choć nie zawsze jest widoczna. Umożliwia integrację.

Obejrzyj filmik

Śledź rozwój wydarzeń

Najnowsze informacje o płatnościach i infrastrukturze rynku można znaleźć na naszych kanałach. 

WIĘCEJ

Współpraca europejska

Kontakt z rynkami finansowymi

W trosce o sprawną i skuteczną realizację polityki pieniężnej powołaliśmy kilka grup do kontaktów z rynkami. Za pośrednictwem tych grup możemy lepiej obserwować sytuację na światowych rynkach finansowych i prowadzić dialog z ich uczestnikami.

Grupy do kontaktów z rynkami

Konsultacje publiczne

Regularnie zbieramy opinie o decyzjach i inicjatywach dotyczących rynków finansowych. Konsultacje pozwalają nam poznać i uwzględnić zdanie osób bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanych.

Bieżące i zamknięte konsultacje publiczne
Nie jesteś ekspertem? Przyda się objaśniacz!
Objaśniamy:
Co to jest TARGET2?

Wszystkie strony w tej sekcji