Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συνοπτική παρουσίαση των πληρωμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Η δυνατότητα να πληρώνουμε με ασφάλεια είναι ουσιώδης για όλους μας

Οι πληρωμές σε όλη τη ζώνη του ευρώ βασίζονται σε τεράστια υποδομή που εγγυάται ότι τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται με ασφάλεια από το ένα μέρος στο άλλο. Διαχειριζόμαστε ένα μέρος αυτού του δικτύου και επιβλέπουμε το υπόλοιπο.

Παρακολουθούμε επίσης τις εξελίξεις στους τραπεζικούς τομείς της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ συνολικά, καθώς και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς, ώστε να εντοπίζουμε τυχόν αδυναμίες και να ελέγχουμε την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Υπηρεσίες TARGET

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ διαχειρίζονται διάφορες υποδομές της χρηματοπιστωτικής αγοράς που εγγυώνται την ελεύθερη ροή μετρητών, τίτλων και εξασφαλίσεων στην Ευρώπη. Συνολικά αυτές αναφέρονται ως υπηρεσίες TARGET.

Τι είναι οι υπηρεσίες TARGET;

Άμεσες πληρωμές

Οι άνθρωποι επιθυμούν το χρήμα να κινείται τόσο γρήγορα όσο και τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Γι’ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τις άμεσες πληρωμές πραγματικότητα για όλους στη ζώνη του ευρώ. Ο διακανονισμός των άμεσων πληρωμών γίνεται μέσω της υπηρεσίας TIPS. Χάρη σε αυτήν οι κάτοικοι της ζώνης του ευρώ μπορούν να μεταφέρουν χρηματικά ποσά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο.

Τι είναι η υπηρεσία TIPS;

Βραχυπρόθεσμo επιτόκιo του ευρώ (€STR)

Το €STR είναι το νέο επιτόκιο αναφοράς που θεσπίστηκε τον Οκτώβριο του 2019. Αντανακλά το κόστος που καταβάλλουν οι τράπεζες η μία στην άλλη προκειμένου να δανειστούν χρήμα για τοποθετήσεις μίας ημέρας. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αναμένεται να μεταβούν πλήρως στο νέο επιτόκιο μέχρι το τέλος του 2021.

Βραχυπρόθεσμo επιτόκιo του ευρώ

Επισκόπηση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η Επισκόπηση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Review) αναλύει τους δυνητικούς κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι σημαντική για μας καθώς αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διασφάλιση σταθερού πληθωρισμού.

Διαβάστε την Επισκόπηση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ανθεκτικότητα σε κυβερνοεπιθέσεις

Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για μεμονωμένες τράπεζες, καθώς και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα συνολικά. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανθεκτικότητα έναντι τέτοιων επιθέσεων και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που βοηθούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα να είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα.

Τι είναι η ανθεκτικότητα σε κυβερνοεπιθέσεις;

Καινοτομία

Η καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη. Διερευνούμε τη χρηματοοικονομική καινοτομία και το πώς αυτή αλλάζει, ή θα μπορούσε να αλλάξει, τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι τυχόν διαταράξεις τεχνολογικής φύσης δεν θα επιβαρύνουν την ολοκλήρωση ή τη σταθερότητα.

Χρηματοπιστωτική καινοτομία

Επεξήγηση για τις υποδομές της αγοράς και τις πληρωμές

Δείτε μέσα σε τρία λεπτά πώς οι υποδομές της ευρωπαϊκής αγοράς που αφορούν τις πληρωμές και τον διακανονισμό τίτλων διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, ακόμη και αν αυτό δεν είναι πάντοτε εμφανές. Έτσι, μπορούμε να μιλάμε για ολοκλήρωση.

Δείτε το βίντεο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ

Εργάζεστε σε εμπορική τράπεζα, ταχυδρομείο ή άλλον οργανισμό και διαχειρίζεστε μετρητά;

Ακολουθήστε μας στο ταξίδι μας

Αν θέλετε να μαθαίνετε τα τελευταία νέα σε σχέση με τις πληρωμές και τις υποδομές της αγοράς, συνδεθείτε με τα κανάλια επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτόν.  

Δεν έχετε ειδικές γνώσεις; Διαβάστε την επεξήγησή μας
Μάθετε περισσότερα
Τι είναι το TARGET2;

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα