Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Τι είναι το TARGET2;

29 Ιουνίου 2016

Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος. Είναι η κύρια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την επεξεργασία πληρωμών μεγάλων ποσών και χρησιμοποιείται τόσο από κεντρικές τράπεζες όσο και από εμπορικές τράπεζες για την επεξεργασία πληρωμών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο.

Τι είναι τα συστήματα πληρωμών;

Οι σύγχρονες οικονομίες βασίζονται στην ασφαλή και αποτελεσματική ροή των συναλλαγών. Τα συστήματα πληρωμών συνιστούν το ολοκληρωμένο κύκλωμα που επιτρέπει τη ροή χρήματος στην οικονομία. Το TARGET2 είναι ένα σύστημα πληρωμών που καθιστά δυνατή τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζών της ΕΕ σε συνεχή χρόνο. Αυτό είναι γνωστό ως διακανονισμός σε συνεχή χρόνο.

Γιατί είναι σημαντικό το TARGET2;

Η ΕΚΤ ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και των λοιπών υποδομών της αγοράς, προκειμένου να διατηρείται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό καθιστά το σύστημα TARGET2 βασικό δομικό στοιχείο της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης στην ΕΕ. Επιτρέπει την ελεύθερη διασυνοριακή ροή χρήματος και υποστηρίζει την εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.

Πώς λειτουργεί το TARGET2;

Η πλατφόρμα τελεί υπό την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του Ευρωσυστήματος. Με απλά λόγια, λειτουργεί ως εξής:

  • Η Τράπεζα Α και η Τράπεζα Β τηρούν λογαριασμούς σε κεντρική τράπεζα.
  • Πρέπει να διενεργηθεί πληρωμή σε ευρώ από την Τράπεζα Α προς την Τράπεζα Β.
  • Η Τράπεζα Α υποβάλλει την εντολή πληρωμής στο TARGET2.
  • Ο λογαριασμός της Τράπεζας Α χρεώνεται και ο λογαριασμός της Τράπεζας Β πιστώνεται – η πληρωμή διακανονίζεται.
  • Το TARGET2 μεταφέρει τα στοιχεία της πληρωμής στην Τράπεζα Β.

Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το TARGET2;

Οι κεντρικές τράπεζες της ΕΕ και οι αντίστοιχες εθνικές κοινότητες εμπορικών τραπεζών. Περισσότερες από 1.700 τράπεζες χρησιμοποιούν το σύστημα TARGET2 για να διενεργούν συναλλαγές σε ευρώ, είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους. Αν συνυπολογιστούν τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές, περισσότερες από 55.000 τράπεζες παγκοσμίως (και όλοι οι πελάτες τους) είναι προσβάσιμες μέσω του TARGET2.

Τι είναι το TARGET2; Τι είναι το TARGET2;

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα