Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo je to TARGET2?

29. júna 2016

TARGET2 je platobný systém, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je Eurosystém. Je to najvýznamnejšia európska platforma na spracovanie platieb veľkej hodnoty, ktorú na spracovanie platieb v eurách v reálnom čase využívajú centrálne i komerčné banky.

Čo sú to platobné systémy?

Základným predpokladom fungovania moderných ekonomík je bezpečný a efektívny tok transakcií. Platobné systémy fungujú ako „potrubie“ zabezpečujúce tok peňazí v ekonomike. TARGET2 je platobný systém, pomocou ktorého môžu banky v EÚ uskutočňovať vzájomné prevody peňazí v reálnom čase. Tento proces sa označuje ako hrubé vyrovnanie platieb v reálnom čase (real-time gross settlement – RTGS).

Prečo je systém TARGET2 dôležitý?

Z hľadiska udržiavania finančnej stability v eurozóne považuje ECB za veľmi dôležité, aby platobné systémy a ďalšie trhové infraštruktúry fungovali plynule a účinne. Systém TARGET2 je tak základným stavebným prvkom finančnej integrácie v EÚ. Umožňuje neobmedzený cezhraničný tok peňazí a podporuje výkon jednotnej menovej politiky ECB.

Ako systém TARGET2 funguje?

Platformu vlastní a riadi Eurosystém. Spôsob jej fungovania možno zjednodušene opísať takto:

  • Banka A a banka B majú účty v centrálnej banke.
  • Banka A chce uskutočniť platbu v eurách v prospech banky B.
  • Banka A pošle platobný príkaz do systému TARGET2.
  • Platba sa odpíše z účtu banky A a pripíše sa na účet banky B, t. j. dôjde k vyrovnaniu platby.
  • Systém TARGET2 odošle platobné údaje banke B.

Kto môže systém TARGET2 používať?

Centrálne banky krajín EÚ a ich národné odvetvie komerčných bánk. Na realizáciu transakcií v eurách, či už vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov, využíva systém TARGET2 viac ako 1 700 bánk. Spolu s pobočkami a dcérskymi spoločnosťami systém TARGET2 používa viac ako 55 000 bánk na celom svete (a všetci ich klienti).

Čo je to TARGET2? Čo je to TARGET2?