Menu

Mince

Séria eurových mincí pozostáva z ôsmich rôznych nominálnych hodnôt: 1 cent, 2 centy, 5, 10, 20 a 50 centov, 1 € a 2 €. Eurové mince majú spoločnú stranu a národnú stranu. Podľa národnej strany je možné určiť krajinu, ktorá mincu vydala. Autorom spoločných strán mincí je Luc Luycx z Kráľovskej belgickej mincovne.

Zobrazujú Európsku úniu a Európu a symbolizujú jednotu EÚ. Na minciach 5 centov, 2 centy a 1 cent je Európa zobrazená vo vzťahu k Afrike a Ázii na zemeguli.

Všetky eurové mince platia v celej eurozóne.

Pamätné mince 2 €

€2 commemorative coins

Každá krajina môže za rok vydať dve pamätné mince. Tieto mince majú rovnaké znaky a vlastnosti a rovnakú spoločnú stranu ako bežné dvojeurové mince. Líšia sa len pamätným motívom na národnej strane. Pamätné mince sa môžu vydávať len v hodnote 2 €.

Sú zákonným platidlom na celom území eurozóny. To znamená, že sa môžu používať a musia sa akceptovať rovnako ako ostatné eurové mince.

Zodpovednosť za vydávanie mincí

Responsibility for coins

Na rozdiel od bankoviek patria eurové mince do pôsobnosti jednotlivých krajín, nie ECB. Pokiaľ sa niektorá krajina eurozóny rozhodne vydať mincu s novým motívom, napríklad pamätnú mincu, je povinná informovať Európsku komisiu. Komisia túto informáciu zverejní vo viacjazyčnom Úradnom vestníku EÚ (séria C). Na základe týchto oficiálnych informácií Komisie potom ECB aktualizuje svoje internetové stránky o eurových minciach.

Otázky týkajúce sa eurových mincí možno posielať na adresu Európskej komisie:

Európska komisia

Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti

Nadmerný počet mincí a bankoviek v obehu by mohol spôsobiť infláciu. A práve tú sa ECB v rámci udržiavania cenovej stability snaží kontrolovať. ECB je preto zodpovedná za schvaľovanie objemu mincí, ktoré krajiny eurozóny vydávajú. V prípade bankoviek je ECB zodpovedná za schvaľovanie ich objemu i samotnú emisiu. viac informácií