Menu


Základné informácie o ECB

Európska centrálna banka je centrálnou bankou eurozóny

Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou bankou 19 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro. Našou hlavnou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a zachovávať tak kúpnu silu jednotnej meny.Akou organizáciou je ECB?

ECB je inštitúcia EÚ, ktorá je jadrom Eurosystému a v rámci bankového dohľadu jadrom jednotného mechanizmu dohľadu. Prečítajte si viac o našej organizácii a o zložení hlavného rozhodovacieho orgánu, Rady guvernérov:

Rozhodovanie
Organizačná štruktúra ECB
Úloha ECB

Našou úlohou je slúžiť obyvateľom Európy tým, že chránime hodnotu eura a udržiavame cenovú stabilitu. Prečítajte si viac o úlohe ECB, Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu.

Vyhlásenie o úlohách
Aké sú naše úlohy?

Určujeme a vykonávame menovú politiku eurozóny a plníme celý rad ďalších úloh vrátane bankového dohľadu.

Úlohy ECB
ECB, ESCB a Eurosystém
Zodpovednosť voči obyvateľom Európy

Pracujeme pre obyvateľov Európy a formálne sa im zodpovedáme prostredníctvom Európskeho parlamentu. Zmluvy o Európskej únii určujú rôzne línie zodpovednosti, medzi ktoré patrí aj zverejňovanie výročnej správy.

Zodpovednosť
Výročná správa