Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Organizačná štruktúra ECB

Výkonná rada

Kancelária pre ochranu osobných údajov

Bankovky

 • správa obeživa
 • vývoj obeživa

Infraštruktúra trhu a platobný styk

 • dohľad
 • podpora v oblasti infraštruktúry trhu
 • riadenie v oblasti infraštruktúry trhu
 • trhová inovácia a integrácia
 • vývoj v oblasti infraštruktúry trhu

digitálne euro

 • koncepcia a realizácia produktu
 • pozicionovanie a komunikácia
 • produktová propozícia

Komunikácia

 • dizajn a digitálne médiá
 • jazykové služby
 • komunikácia s verejnosťou
 • mediálne centrum
 • strategická komunikácia

Medzinárodné a európske vzťahy

 • analýza medzinárodnej hospodárskej politiky
 • inštitúcie a fóra EÚ
 • vývoj na vonkajších trhoch
 • zastupiteľská kancelária ECB v Bruseli
 • zastupiteľská kancelária ECB v Londýne
 • zastupiteľská kancelária ECB vo Washingtone

Operácie na trhu

 • analýza operácií na trhu
 • operácie na dlhopisových trhoch a medzinárodné operácie
 • peňažný trh a likvidita
 • služby súvisiace s finančnými operáciami
 • systémy operácií na trhu

Právne služby

 • finančné právo
 • inštitucionálne právo
 • legislatíva
 • právo dohľadu

Sekretariát

 • sekretariát
 • správa informácií

kancelária pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie

 • kontrola dodržiavania pravidiel a riadenie

Štatistika

 • analytické úverové údaje a základné údaje
 • externá štatistika a sektorové účty
 • menová a hospodárska štatistika
 • štatistické aplikácie a nástroje
 • údaje bankového dohľadu
 • údaje o cenných papieroch a finančnom trhu

kancelária pre spracovanie údajov

 • kancelária pre spracovanie údajov

Mediácia

Ekonomika

 • analýza hospodárskeho cyklu
 • ceny a náklady
 • modelovanie prognóz a politík
 • ponuka, trh práce a dohľad
 • rozpočtová politika
 • zahraničný sektor eurozóny a prijatie eura

Interný audit

 • podpora auditu a vyšetrovanie
 • výkon auditu

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

 • finančná regulácia a politika
 • makroprudenciálna politika
 • modelovanie záťažových testov
 • nebankoví finanční sprostredkovatelia a finančné trhy
 • systémové riziko a finančné inštitúcie

Menová politika

 • kapitálové trhy/finančná štruktúra
 • menová analýza
 • stratégia menovej politiky

Poradcovia Výkonnej rady

centrum pre klimatické zmeny

Riadenie rizík

 • analýza rizík
 • stratégia riadenia rizík

Sekretariát ESRB

Výskum

 • finančný výskum
 • menovopolitický výskum

Vrchný riaditeľ pre oblasť služieb

Informačné systémy

 • aliancia produkčných tímov DevOps
 • dátové analytické aplikácie
 • digitálna bezpečnosť
 • infraštruktúra a operácie
 • inovácia a architektúra
 • podnikové a operačné služby
 • prudenciálne aplikácie

Ľudské zdroje

 • personálne služby
 • riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
 • vzťahy s odbornými útvarmi

Skupina pre organizačnú efektívnosť

Korporátne služby

financie

 • centrálne verejné obstarávanie
 • finančné účtovníctvo a vykazovanie
 • rozpočet a kontroling

správa ECB

 • administratívne služby
 • ochrana a bezpečnosť
 • technická prevádzka

Riadenie a transformácia

Operačné riziko a zabezpečenie nepretržitej prevádzky

Predseda a podpredseda Rady pre dohľad

Kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov

 • hodnotenia finančných rizík
 • hodnotenia interných modelov
 • hodnotenia nefinančných rizík
 • operácie a integrácia

Riadenie a operácie SSM

 • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
 • sekretariát SSM
 • technológie a inovácie
 • udeľovanie povolení
 • ukladanie opatrení a sankcií

Špecializované inštitúcie a menej významné inštitúcie

 • inštitucionálny a sektorový dohľad
 • odbory 1 až 5

Stratégia a riziká dohľadu

 • kancelária pre strategické plánovanie
 • riziká dohľadu – finančné riziko
 • riziká dohľadu – nefinančné riziko
 • strategické riziko a analytika

Horizontálny dohľad

 • metodika dohľadu
 • obchodné modely, kapitál a krízy
 • odborníci na kapitálové trhy a treasury
 • odborníci na kreditné riziko
 • odborníci na nefinančné riziká
 • odborníci na záťažové testovanie
 • politika dohľadu

Systémové a medzinárodné banky

 • odbory 1 až 6

Univerzálne a diverzifikované inštitúcie

 • odbory 1 až 6

Všetky stránky v tejto sekcii