EKP juhatus

Avalike suhete peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Digitaalmeedia osakond
 • Keeleteenused
 • Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
 • Teabeosakond

Juhatuse nõunik

Majandusuuringute peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Finantsuuringute osakond
 • Rahapoliitika uuringute osakond

Pangatähtede direktoraat

  Osakonnad:

 • Sularaha arenduse osakond
 • Sularahahalduse osakond

Riskihalduse direktoraat

  Osakonnad:

 • Riskianalüüsi osakond
 • Riskistrateegia osakond

Siseauditi direktoraat

  Osakonnad:

 • Auditimissioonid 1
 • Auditimissioonid 2

Turuinfrastruktuuri ja maksete peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Järelevalveosakond
 • Turuinfrastruktuuri arenduse osakond
 • Turuinfrastruktuuri halduse osakond
 • Turuintegratsiooni osakond

Õigusteenuste peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Finantsõiguse osakond
 • Institutsioonilise õiguse osakond
 • Pangajärelevalveõiguse osakond
 • Õigusloome osakond

ESRNi sekretariaat

Majanduse peadirektoraat

Majandusarengu direktoraat

  Osakonnad:

 • Eelarvepoliitika osakond
 • Hinna- ja kuluosakond
 • Lähenemise ja konkurentsivõime osakond
 • Riigijärelevalve osakond
 • Toodangu ja nõudluse osakond

Rahapoliitika direktoraat

  Osakonnad:

 • Kapitaliturgude ja finantsstruktuuri osakond
 • Rahapoliitilise analüüsi osakond
 • Rahapoliitilise strateegia osakond

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsuse peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Finantsregulatsiooni osakond
 • Finantsstabiilsuse järelevalve osakond
 • Makromajanduse ja finantssüsteemi vaheliste seoste osakond
 • Makrorahanduspoliitika osakond

Rahvusvaheliste ja Euroopa suhete peadirektoraat

  Osakonnad:

 • EKP esindus Washingtonis
 • ELi institutsioonide ja foorumite osakond (sh EKP esindusbüroo Brüsselis)
 • Rahvusvahelise arengu osakond
 • Rahvusvahelise majanduspoliitika analüüsi osakond
 • Rahvusvaheliste suhete ja koostöö osakond

Sekretariaadi peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Infohalduse osakond
 • Sekretariaat
 • Vastavuskontrolli ja üldjuhtimise talitus

Statistika peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Järelevalvestatistika osakond
 • Makromajandusstatistika osakond
 • Rahandus- ja finantsstatistika osakond
 • Statistika arenduse ja kooskõlastamise osakond
 • Statistilise teabe teenuste osakond
 • Välisstatistika osakond

Turutehingute peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Finantsoperatsioonide osakond
 • Rahaturgude ja likviidsuse osakond
 • Turuoperatsioonide analüüsi osakond
 • Turuoperatsioonide süsteemide osakond
 • Võlakirjaturgude ja rahvusvaheliste finantsoperatsioonide osakond

Tugiteenuste peakoordinaator

Finantsteenuste peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Eelarve- ja kontrolliosakond
 • Finantsaruandluse osakond
 • Raamatupidamise osakond
 • Tsentraliseeritud hangete osakond

Infosüsteemide peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Analüütiliste rakenduste osakond
 • Ettevõttesüsteemide osakond
 • Infotehnoloogia halduse ja ettevõtlussuhete osakond
 • Infrastruktuuri ja operatsioonide osakond
 • Käituskeskkonna rakenduste osakond
 • Turbe- ja arhitektuuriosakond

Halduse peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Haldusteenuste osakond
 • Kinnisvarahalduse osakond
 • Turva- ja ohutusosakond

Personali peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Partnerlussuhete osakond
 • Personaliarenduse osakond
 • Personaliteenuste osakond

Järelevalvenõukogu

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve I peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Oluliste pankade järelevalve I–VII

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve III peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Analüüsi ja metoodika osakond
 • Asutuse- ja sektoripõhise järelevalve osakond
 • Järelevalvetegevuse kontroll ja suhted riiklike pädevate asutustega

Järelevalvenõukogu sekretariaat

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve II peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Oluliste pankade järelevalve VIII–XV

Mikrotasandi usaldatavusjärelevalve IV peadirektoraat

  Osakonnad:

 • Järelevalvealase kontrolliprogrammi kavandamise ja kooskõlastamise osakond
 • Järelevalvekvaliteedi tagamise osakond
 • Järelevalvepoliitika osakond
 • Jõustamise ja sanktsioonide osakond
 • Kriisijuhtimise osakond
 • Metoodika ja standardite arendamise osakond
 • Sisemudelite osakond
 • Tegevuslubade osakond
 • Tsentraliseeritud kohapealsete kontrollide osakond
 • Ühtse järelevalvemehhanismi riskianalüüsi osakond