Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Euroopa Liidu laienemine ja euro

1. mail 2004 ühines Euroopa Liiduga kümme riiki – Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Bulgaaria ja Rumeenia ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007 ning Horvaatia 1. juulil 2013.

Ühinemine euroalaga

Euro kasutuselevõtmiseks peavad riigid täitma teatavad majanduslikud kriteeriumid ehk olema saavutanud hindade stabiilsuse kõrge taseme, tugeva eelarveseisundi, stabiilse vahetuskursi ning pikaajaliste intressimäärade lähenemise.

Lähenemisaruanded

Euroopa Keskpank osaleb tulevasi euroala liikmesriike käsitlevate otsuste tegemisel lähenemisaruannete kaudu, milles analüüsitakse, kas kõnealused riigid on täitnud euro kasutuselevõtuks vajalikud tingimused.

Osalemine otsustusorganite töös

Euroalaväliste ELi liikmesriikide keskpankade presidendid on EKP üldnõukogu liikmed, kuid peamise otsuseid tegeva organi – EKP nõukogu – tegevuses saavad nad osaleda siiski alles pärast euro kasutuselevõttu. Liikmesriikide keskpankade eksperdid on ka Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) komiteede liikmed.

KKK Euroopa Liidu laienemise ning majandus- ja rahaliidu (EMU) kohta

Kõik selle jaotise teemad