Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Pangatähtede pildid ja reprodutseerimiseeskirjad

Europangatähtede piltide kasutamine

Europangatähtede pilte võib kasutada eelneva loata, kui järgitakse EKP eeskirju pangatähtede reprodutseerimise kohta (vt eelkõige otsuse EKP/2013/10 artikkel 2). 

Need eeskirjad tagavad, et reprodutseeritud pangatähte ei oleks võimalik ekslikult pidada ehtsaks. Nii võime olla kindlad, et europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.

Piltide kasutamise tingimused

Europangatähtede piltide kasutamisel tuleb järgida otsuses EKP/2013/10 sätestatud reprodutseerimiseeskirju. Reproduktsioon tähendab mis tahes füüsilist või digitaalset kujutist, milles kasutatakse europangatähe tervikut või osa või selle üksikute kujunduselementide osi. Otsuse EKP/2013/10 artiklis 2 sätestatud kriteeriumitele vastavaid reproduktsioone loetakse õiguspäraseks, kuna puudub oht, et elanikkond võiks neid ekslikult pidada ehtsateks europangatähtedeks.

Asjaomaste kriteeriumite täielik loetelu on toodud otsuses EKP/2013/10. Lühiülevaade kriteeriumitest on toodud allpool.

Selgitus füüsilise reprodutseerimise kriteeriumite kohta

1.
Kahepoolsed reproduktsioonid on lubatud juhul, kui reproduktsiooni suurus ei vasta ehtsa pangatähe suurusele. Kahepoolse reproduktsiooni laius ja pikkus peab moodustama kas vähemalt 200% või kuni 50% vastava europangatähe laiusest ja pikkusest.
2.
Ka ühepoolsed reproduktsioonid on lubatud vaid juhul, kui reproduktsiooni suurus ei vasta ehtsa pangatähe suurusele. Ühepoolse reproduktsiooni laius ja pikkus peab moodustama kas vähemalt 125% või kuni 75% vastava europangatähe laiusest ja pikkusest.
3.
Kui soovite reprodutseerida osa europangatähe esi- või tagaküljest, peab reproduktsioon olema väiksem kui 33% tegeliku pangatähe esi- või tagaküljest.
4.
Üksikuid kujunduselemente võib reprodutseerida tingimusel, et need ei ole kujutatud ehtsa pangatähega sarnasel taustal.
5.
Europangatähti on lubatud füüsiliselt reprodutseerida, kui reproduktsioonid on valmistatud materjalist, mis eristub selgelt ehtsate pangatähtede tootmiseks kasutatavast materjalist.

Selgitus digitaalse reprodutseerimise kriteeriumite kohta

1.
Sõna „specimen” peab olema trükitud selges ja poolpaksus kirjas (kirjastiil Arial) diagonaalselt kogu kujutise ulatuses värviga, mis eristub selgelt vastava ehtsa pangatähe domineerivast värvusest.
2.
Sõna „specimen” suurus peab moodustama vähemalt 75% reproduktsiooni pikkusest ja vähemalt 15% reproduktsiooni laiusest.
3.
Elektrooniline reproduktsioon ei tohi 100% originaalsuuruse juures ületada punktitihedust 72 dpi.
4.
Üksikuid kujunduselemente võib digitaalselt reprodutseerida tingimusel, et need ei ole kujutatud ehtsa pangatähega sarnasel taustal.Reproduktsioonid, mis ei vasta asjakohastele eeskirjadele, loetakse õigusvastasteks. Pangatähe reprodutseerija vastutab isiklikult selle eest, et reproduktsioon vastab otsuses EKP/2013/10 sätestatud kriteeriumitele.

Lisateavet saab allpool loetletud dokumentidest.

Pangatähtede digitaalpiltide ebaseadusliku kasutamise takistamine

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Europangatähtede valmistamisel kasutatakse keerulist trükitehnoloogiat ja mitmeid kõrgtehnoloogilisi turvaelemente, mis võimaldavad hõlpsalt eristada võltsitud pangatähti ehtsatest.

Keskpankade ühine võltsimise ennetamise töörühm (Central Bank Counterfeit Deterrence Group, CBCDG) on rahvusvaheline töörühm, kuhu kuuluvad enam kui 30 keskpanka. See töörühm on loonud võltsimise ennetussüsteemi, mis takistab personaalarvutite ning digitaalsete pilditöötlusseadmete ja -tarkvara kasutamist pangatähtede võltsingute valmistamisel.

Selle tehnoloogia on vabatahtlikult kasutusele võtnud riist- ja tarkvaratootjad. Tehnoloogia takistab personaalarvutite ja digitaalsete pilditöötlusseadmete kasutamist kaitstud pangatähtede kujutamisel ja reprodutseerimisel. See tähendab, et seda süsteemi kasutav printer, skanner või digitaalne pilditöötlusseade takistab automaatselt pangatähtede piltide kopeerimist või trükkimist.

Tehnoloogia abil ei ole võimalik jälgida personaalarvuti või digitaalse pilditöötlusseadme kasutamist. Võltsimise ennetamise töörühma ja eri riikides pangatähtede piltide kasutust reguleerivate eeskirjade kohta saab lähemalt lugeda CBCDG veebilehelt.

Pangatähtede pildid allalaadimiseks

Alla laadida võib europangatähtede madala resolutsiooniga (72 dpi) pilte.

Europangatähtede pildid

Kui soovite reprodutseerida europangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte ja teil on selleks õigustatud ametialane huvi, saatke põhjendatud taotlus meiliaadressile Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu.

Lisaks palume esitada järgmised andmed:
  • nimi ja kontaktandmed,
  • äritegevuse üksikasjad,
  • ettevõtte veebilehe aadress,
  • täiendav teave pildi või piltide kavandatava kasutamise kohta.

Seejärel palutakse teil täita ja esitada konfidentsiaalsusdeklaratsioon, mille peab allkirjastama teie ettevõtte volitatud esindaja. Kui teie taotluses ei ole esitatud teistsuguseid soove, saadetakse teile pildid kõigist teise seeria pangatähtedest (300 dpi; TIFF-vorming; tähistatud sõnaga „SPECIMEN”).

Euromüntide reprodutseerimise eeskirjad

Reprodutseerida tohib üksnes selliseid medaleid ja märke, mida ei ole võimalik ekslikult segi ajada ehtsate euromüntidega. Seda põhjusel, et metallesemeid, mis kannavad sõnu “euro” või “euro cent” või millel on euromüntidega sarnane kujundus, võidakse kergesti sega ajada seadusliku maksevahendina kehtivate müntidega.

Euromüntide reprodutseerimise eeskirjade kohta saab teavet Euroopa Komisjoni veebilehelt või euroala riikide pädevatelt asutustelt.

Lisateavet saab allpool loetletud määrustest.


Soovite rohkem teavet?

Vastused kõige sagedasematele küsimustele leiab korduma kippuvatest küsimustest europangatähtede reprodutseerimise eeskirjade kohta. 

Kõik selle jaotise teemad