Europangatähtede piltide kasutamine

Europangatähtede pilte võib kasutada EKP eelneva loata, kui reproduktsioonid on kooskõlas EKP eeskirjadega (eelkõige otsuse EKP/2013/10 artikliga 2). Eeskirju järgides tagatakse, et reproduktsiooni ei aeta segamini ehtsa pangatähega, säilitades niimoodi üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsuse.

Pangatähtede pildid allalaadimiseks

Image of euro banknotes

Võimalik on saada kokkupakitud failid, mis sisaldavad madala resolutsiooniga pilte (72 dpi) esimese ja teise seeria pangatähtedest.

Pangatähtede digitaalpiltide ebaseadusliku kasutamise takistamine

Võltsijad kasutavad üha enam digitaalse pilditöötluse riist- ja tarkvara. Sellest lähtudes on ühine rahvusvaheline võltsimise ennetamise töörühm (G10 keskpankade presidentide soovil algatatud ja rohkem kui 30 keskpangast koosnev rahvusvaheline rühm) välja töötanud võltsimise ennetussüsteemi, mis takistab turvaelementidega kaitstud pangatähtede salvestamist ja reprodutseerimist. Süsteemi on vabatahtlikult kasutusele võtnud riist- ja tarkvaratootjad.

Pangatähtede kõrgresolutsiooniga piltide reprodutseerimine

Kui soovite reprodutseerida pangatähtede kõrgresolutsiooniga pilte ja teil on selleks õigustatud ametialane huvi, saatke põhjendatud taotlus e-aadressile info@ecb.europa.eu ja esitage:

  • oma nimi ja kontaktandmed,
  • äritegevuse üksikasjad,
  • ettevõtte veebilehe aadress,
  • teave pildi või piltide kavandatava kasutamise kohta.

Seejärel palutakse teil täita ja esitada konfidentsiaalsusdeklaratsioon, mille peab allkirjastama teie ettevõtte volitatud esindaja. Kui teie taotluses ei ole esitatud üksikasjalikke soove, saadetakse teile pildid viimati emiteeritud või avalikustatud teise seeria pangatähest (300 dpi; TIFF-vorming; tähistatud sõnaga „SPECIMEN”). Võltsimise ennetussüsteem nende piltide puhul ei käivitu. Püüame teie tellimuse täita viie tööpäeva jooksul alates nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud konfidentsiaalsusdeklaratsiooni kättesaamisest.