Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Εικόνες και κανόνες αναπαραγωγής

Χρήση εικόνων τραπεζογραμματίων ευρώ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εικόνες τραπεζογραμματίων ευρώ χωρίς προηγούμενη άδεια εφόσον συμμορφώνεστε με τους κανόνες της ΕΚΤ για την αναπαραγωγή των τραπεζογραμματίων (βλ. ιδίως το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2013/10). 

Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι το ευρύ κοινό δεν εκλαμβάνει τα προϊόντα αναπαραγωγής ως γνήσια τραπεζογραμμάτια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ παραμένουν ένα αξιόπιστο και ασφαλές μέσο πληρωμών.

Όροι χρήσης

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες των τραπεζογραμματίων ευρώ, πρέπει να τηρείτε τους κανόνες αναπαραγωγής που ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2013/10. Με τον όρο «αναπαραγωγή» νοείται κάθε αναπαράσταση σε φυσική ή ψηφιακή μορφή που χρησιμοποιεί το σύνολο ή τμήματα ενός τραπεζογραμματίου ευρώ ή τμήματα των μεμονωμένων στοιχείων του σχεδίου του. Προϊόντα αναπαραγωγής που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2013/10 θεωρούνται νόμιμα, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος το ευρύ κοινό να τα εκλάβει ως γνήσια τραπεζογραμμάτια ευρώ.

Για πλήρη περιγραφή των σχετικών κριτηρίων, μπορείτε να ανατρέξετε στην απόφαση ΕΚΤ/2013/10. Στη συνέχεια παρατίθεται σύντομη επεξήγηση των κριτηρίων.

Επεξήγηση των κριτηρίων για τα προϊόντα αναπαραγωγής σε φυσική μορφή

1.
Εάν επιθυμείτε να αναπαραγάγετε και τις δύο όψεις ενός τραπεζογραμματίου ευρώ, το προϊόν αναπαραγωγής δεν πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με το γνήσιο τραπεζογραμμάτιο. Αντίθετα, οι διαστάσεις του πρέπει να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 200% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους ή έως και 50% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου.
2.
Αντίστοιχα, εάν επιθυμείτε να αναπαραγάγετε τη μία όψη ενός τραπεζογραμματίου ευρώ, το προϊόν αναπαραγωγής δεν πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με το γνήσιο τραπεζογραμμάτιο. Αντίθετα, οι διαστάσεις του πρέπει να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 125% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους ή έως και 75% τόσο του μήκους όσο και του πλάτους του αντίστοιχου τραπεζογραμματίου.
3.
Εάν επιθυμείτε να αναπαραγάγετε τμήμα της πρόσθιας ή της οπίσθιας όψης ενός τραπεζογραμματίου ευρώ, το προϊόν αναπαραγωγής πρέπει να είναι μικρότερο από 33% της πρόσθιας ή της οπίσθιας όψης του γνήσιου τραπεζογραμματίου.
4.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε μεμονωμένα στοιχεία των σχεδίων σε φυσική μορφή εφόσον τα εν λόγω στοιχεία δεν απεικονίζονται σε φόντο που παραπέμπει σε τραπεζογραμμάτιο.
5.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τραπεζογραμμάτια ευρώ, εφόσον αυτά κατασκευάζονται από υλικό σαφώς διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται για τα γνήσια τραπεζογραμμάτια.

Επεξήγηση των κριτηρίων για τα προϊόντα αναπαραγωγής σε ψηφιακή μορφή

1.
Η ένδειξη «specimen» πρέπει να αναγράφεται διαγώνια σε ολόκληρο το προϊόν αναπαραγωγής με σαφείς και έντονους χαρακτήρες (σε γραμματοσειρά Arial) και να δημιουργεί έντονη αντίθεση με το κυρίαρχο χρώμα του εν λόγω τραπεζογραμματίου ευρώ.
2.
Το μήκος της ένδειξης «specimen» πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 75% του μήκους του προϊόντος αναπαραγωγής, ενώ το ύψος της πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% του πλάτους του προϊόντος της αναπαραγωγής.
3.
Η ανάλυση του προϊόντος αναπαραγωγής σε ηλεκτρονική μορφή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 72 dpi στο 100% του αρχικού μεγέθους.
4.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε μεμονωμένα στοιχεία των σχεδίων σε ψηφιακή μορφή εφόσον τα εν λόγω στοιχεία δεν απεικονίζονται σε φόντο που παραπέμπει σε τραπεζογραμμάτιο.Προϊόντα αναπαραγωγής που δεν συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες θεωρούνται παράνομα. Όποιος αναπαράγει τραπεζογραμμάτιο είναι προσωπικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προϊόν αναπαραγωγής πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2013/10.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τα παρακάτω έγγραφα.

Αποτροπή της παράνομης χρήσης ψηφιακών εικόνων τραπεζογραμματίων

Καθήκον του Ευρωσυστήματος είναι να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και να εξακολουθεί να βελτιώνει τις τεχνικές παραγωγής τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ παράγονται με προηγμένες τεχνικές εκτύπωσης και, χάρη σε μια σειρά εμφανών χαρακτηριστικών ασφαλείας, διακρίνονται εύκολα από τα πλαστά.

Η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG), μια διεθνής ομάδα αποτελούμενη από περισσότερες από 30 κεντρικές τράπεζες, ανέπτυξε ένα σύστημα αποτροπής της παραχάραξης, το οποίο εμποδίζει τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), εξοπλισμού ψηφιακής απεικόνισης και λογισμικού για την παραγωγή πλαστών τραπεζογραμματίων.

Αυτή η τεχνολογία έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από τις εταιρείες παραγωγής υλικού και λογισμικού. Αναχαιτίζει την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων από Η/Υ και εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης. Με άλλα λόγια, μια συσκευή εκτύπωσης ή σάρωσης ή ένα εργαλείο ψηφιακής απεικόνισης που ενσωματώνει αυτό το σύστημα εμποδίζει αυτόματα την αντιγραφή ή την εκτύπωση εικόνων των τραπεζογραμματίων.

Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύει τη χρήση Η/Υ ή εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της CBCDG για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη CBCDG και τον τρόπο με τον οποίο άλλες χώρες ρυθμίζουν τη χρήση των εικόνων τραπεζογραμματίων.

Λήψη εικόνων τραπεζογραμματίων

Μπορείτε να κατεβάσετε εικόνες χαμηλής ανάλυσης (72 dpi) των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Εικόνες των τραπεζογραμματίων ευρώ

Εάν θέλετε να ζητήσετε εικόνες υψηλής ανάλυσης, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, στο οποίο θα εξηγείτε το επαγγελματικό και έννομο συμφέρον σας όσον αφορά τη χρήση των εικόνων.

Παρακαλείσθε επίσης να αναφέρετε τα ακόλουθα:
  • Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας
  • Λεπτομερή στοιχεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας
  • Δικτυακός τόπος της εταιρείας
  • Πρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες

Στη συνέχεια θα κληθείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε δήλωση εμπιστευτικότητας, η οποία πρέπει να φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της εταιρείας σας. Εκτός αν μας υποδείξετε ρητά κάτι διαφορετικό, θα σας παράσχουμε εικόνες για όλες τις διαθέσιμες ονομαστικές αξίες της σειράς «Ευρώπη» (σε ανάλυση 300 dpi, σε μορφή TIFF και με την ένδειξη «specimen»).

Κανόνες αναπαραγωγής κερμάτων ευρώ

Μόνο μετάλλια και «μάρκες» που δεν είναι δυνατόν να εκληφθούν ως γνήσια κέρματα ευρώ μπορούν να παράγονται. Αυτό συμβαίνει απλώς και μόνο επειδή τα μεταλλικά αντικείμενα που φέρουν τη λέξη «ευρώ» ή «λεπτό/σεντ ευρώ» ή όσα απεικονίζουν σχέδιο που μοιάζει με το σχέδιο των κερμάτων ευρώ θα μπορούσαν εύκολα να συγχέονται με κέρματα που αποτελούν νόμιμο χρήμα.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες αναπαραγωγής των κερμάτων ευρώ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να επικοινωνήσετε με μία από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των επιμέρους χωρών της ζώνης του ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τους παρακάτω κανονισμούς.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα