Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ευρωπαϊκή Ένωση

Χάρτης διευρύνσεων της ΕΕ

Επιλέξτε χώρα

Αυστρία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1995

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Βέλγιο

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Βουλγαρία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2007

Κύπρος

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2008

Τσεχική Δημοκρατία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Γερμανία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Δανία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1973

Εσθονία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2011

Ισπανία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1986

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Φινλανδία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1995

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Γαλλία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Ηνωμένο Βασίλειο

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1973

Ελλάδα

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1981

Ευρώ από το 2001 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Κροατία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2013

Ευρώ από το 2023

Ουγγαρία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ιρλανδία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1973

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Ιταλία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Λιθουανία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2015

Λουξεμβούργο

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Λετονία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2014

Μονακό

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Μάλτα

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2008

Κάτω Χώρες

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Ιδρυτικό μέλος της ΕΕ (1957)

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Πολωνία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Πορτογαλία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1986

Ευρώ από το 1999 (τραπεζογραμμάτια και κέρματα από το 2002)

Ρουμανία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2007

Σουηδία

Μέλος της ΕΕ που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 1995

Σλοβενία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2007

Σλοβακία

Μέλος της ΕΕ που χρησιμοποιεί το ευρώ

Μέλος της ΕΕ από το 2004

Ευρώ από το 2009

Άγιος Μαρίνος

Χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ

Σταθμοί ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολιτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης ήταν πεπεισμένοι ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί ένας ακόμη πόλεμος στην Ευρώπη ήταν να ενωθούν οι χώρες οικονομικά και πολιτικά.

1950
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman προτείνει να τεθούν υπό κοινή διαχείριση οι βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα της Δυτικής Ευρώπης.
1951
Έξι χώρες ιδρύουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ): το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες. Μετά από πενήντα χρόνια, το 2002, λήγει η ισχύς της Συνθήκης ΕΚΑΧ, όπως προβλεπόταν.
1957
Υπογράφονται οι Συνθήκες της Ρώμης, οι οποίες θεσπίζουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). Σκοπός των κρατών μελών είναι η άρση των εμπορικών και δασμολογικών φραγμών μεταξύ των χωρών αυτών και η δημιουργία μιας κοινής αγοράς.
1967
Τα θεσμικά όργανα των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και Ευρατόμ) συγχωνεύονται. Τα νέα θεσμικά όργανα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1970
Με απόφαση που λαμβάνει το 1969 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (δηλ. οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΟΚ), η Έκθεση Werner αποτελεί την πρώτη προσπάθεια δημιουργίας μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης που θα απαρτιζόταν από τα έξι κράτη μέλη της ΕΟΚ. Το σχέδιο αποτυγχάνει στις αρχές της δεκαετίας του '70 για διάφορους λόγους.
1973
Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η ΕΟΚ έχει πλέον εννέα κράτη μέλη.
1979
Οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες των εννέα κρατών μελών δημιουργούν το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ). Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ), ο οποίος καθορίζει σταθερές αλλά προσαρμόσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των συμμετεχουσών χωρών.
1981
Η Ελλάδα γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
1986
Η Ισπανία και η Πορτογαλία γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
1986
Η ιδέα μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης επανέρχεται στο προσκήνιο με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.
1988
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τον στόχο επίτευξης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του Jacques Delors, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάζει τους τρόπους υλοποίησης της ΟΝΕ. Η έκθεση αυτής της επιτροπής (Έκθεση Delors) προτείνει μια διαδικασία μετάβασης που θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια.
1989
Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη συνθήκη αυτή ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τροποποιείται η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Συγκεκριμένα, η νέα συνθήκη περιλαμβάνει διατάξεις για την εισαγωγή της ΟΝΕ και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι γνωστή ως «Συνθήκη του Μάαστριχτ».
1992
Υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία θεσπίζει νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών, π.χ. στους τομείς της άμυνας, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Με την προσθήκη αυτής της διακυβερνητικής συνεργασίας στο υπάρχον «κοινοτικό» σύστημα, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δημιουργεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1993
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου μετά την κύρωσή της και από τα 12 κράτη μέλη.
1995
Η Αυστρία, η Σουηδία και η Φινλανδία γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1990-99
Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση υλοποιείται σε τρία στάδια.
2002
Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ τίθενται σε κυκλοφορία σε 12 χώρες μέλη της ΕΕ.
2004
Η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική Δημοκρατία γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου.
2007
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου.
2009
Η Συνθήκη της Λισαβόνας τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου.
2011
Ξεκινούν τη λειτουργία τους τρεις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές περιλαμβάνουν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, το οποίο επίσης ιδρύθηκε το 2011, οι αρχές αυτές διασφαλίζουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και βελτιώνουν το εποπτικό πλαίσιο της ΕΕ.
2013
Η Κροατία γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου.
2014

Η ΕΚΤ αναλαμβάνει πλήρως καθήκοντα και αρμοδιότητες εποπτείας των τραπεζών στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.Δικτυακός τόπος σχετικά με την τραπεζική εποπτεία.

2020
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα