Φθαρμένα τραπεζογραμμάτια

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ πρέπει να είναι γνήσια και υψηλής ποιότητας για να χαίρουν της εμπιστοσύνης. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) ελέγχουν επομένως όλα τα τραπεζογραμμάτια ευρώ για να διασφαλίζουν ότι είναι γνήσια και ότι δεν είναι φθαρμένα ή λερωμένα πριν τα θέσουν εκ νέου σε κυκλοφορία.

Οι ΕθνΚΤ διαθέτουν πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων τα οποία ελέγχουν τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν. Με τα μηχανήματα αυτά πραγματοποιείται η διαλογή των τραπεζογραμματίων ώστε να τηρούνται υψηλά πρότυπα ποιότητας. Το 2010 οι ΕθνΚΤ έκριναν ακατάλληλα προς κυκλοφορία περίπου 5,8 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια και τα αντικατέστησαν. Τα λερωμένα ή φθαρμένα τραπεζογραμμάτια καταστρέφονται.

Τα φθαρμένα ή ελλιπή τραπεζογραμμάτια ευρώ (π.χ. όσα έχουν καεί, κοπεί ή αποσυντεθεί σε ορισμένα σημεία), τα οποία πληρούν ορισμένα κριτήρια, αντικαθίστανται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Για παράδειγμα, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αντικαθιστούν φθαρμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε περίπτωση που ο κάτοχός τους προσκομίσει πάνω από το 50% του τραπεζογραμματίου ή μπορεί να αποδείξει ότι το ελλείπον (μεγαλύτερο) τμήμα του τραπεζογραμματίου έχει καταστραφεί. Τα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστεί ελλιπή ή φθαρεί σκόπιμα δεν εξαργυρώνονται.

Κατά κανόνα, η εξαργύρωση γίνεται ατελώς. Η επιβολή τέλους ισχύει για τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν φθαρεί κατά λάθος από αντικλεπτικούς μηχανισμούς.

Για λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα έγγραφα:

Για την ταχυδρομική διεύθυνση της κεντρικής τράπεζας της χώρας σας, μπορείτε να ανατρέξετε στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο.