Ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ, θα πρέπει να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;

Οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων διαγωνισμών

Τεχνική υποστήριξη

Εάν χρειαστείτε βοήθεια για τη χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της ΕΚΤ στη διεύθυνση sourcing.support@ecb.europa.eu. Τα σχετικά αιτήματα διεκπεραιώνονται κατά μέσο όρο σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 έως 17.30 ώρα κεντρικής Ευρώπης, εκτός αργιών της ΕΚΤ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος;

Σας επισημαίνουμε ότι οι συμμετέχοντες σε δημόσιο διαγωνισμό έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο και του υπολογιστή τους, καθώς και για τις σωστές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η ΕΚΤ δεν είναι σε θέση να επηρεάσει αυτούς του εξωτερικούς παράγοντες. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υποστήριξης/διαχειριστή του υπολογιστή σας για την ενημέρωση του συστήματος.

Πρόγραμμα περιήγησης
Υποστηρίζονται ο Internet Explorer (έκδοση 9 ή νεότερη) και ο Chrome. Προτιμάται ο Internet Explorer.
Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων
Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε επιτρέπει την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων (pop-up).
Άλλα προγράμματα λογισμικού
Τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχουν τη μορφή αρχείων Word, Excel και PDF. Για να διαβάσετε αρχεία μορφής PDF, μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις;

Αναρτήστε στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ υπόδειγμα εγγράφου (π.χ. ένα κενό αρχείο μορφής Word) ως συνημμένο στην προσφορά που θα υποβάλετε (πεδίο «Rfx Response»).

Εάν παρουσιαστεί ένα από τα παρακάτω προβλήματα, είναι πιθανόν το σύστημά σας να μην πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις:

  • η εμφάνιση της επιφάνειας χρήστη δεν συμφωνεί με τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που περιέχονται στους οδηγούς χρήσης της ΕΚΤ·
  • δεν ανοίγει το παράθυρο για την επισύναψη αρχείων.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υποστήριξης/διαχειριστή του υπολογιστή σας εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημά σας.

Πρακτικές συμβουλές

Για να αποφύγετε προβλήματα κοντά στην προθεσμία υποβολής της προσφοράς, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα:

  • Μην περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή: υποβάλετε τα έγγραφά σας νωρίτερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την υποβολή και την ανάρτηση όλων των εγγράφων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων σας (το αρχείο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ΜΒ), το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.
  • Κατάσταση “firm”: η προσφορά σας θεωρείται ότι έχει υποβληθεί με επιτυχία μόνο όταν η κατάσταση της προσφοράς που υποβάλατε (“Rfx Response”) αλλάξει σε “firm”. Όταν λήξει η προθεσμία, η σχετική διαδικασία διαγωνισμού ολοκληρώνεται αυτομάτως από το σύστημα, ακόμη και αν υπάρχουν προσφορές σε φάση επεξεργασίας.
  • Μετά την υποβολή: μεταβείτε ξανά στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ και ελέγξτε κατά πόσο το περιεχόμενο της προσφοράς που υποβάλατε (RFx Response) είναι πλήρες και η κατάσταση έχει αλλάξει σε “firm”. Σας συνιστούμε να κάνετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης (screenshot) με τα αρχεία που αναρτήσατε.

Παραίτηση από ευθύνη

Η ΕΚΤ δεν υποχρεούται να αναθέτει συμβάσεις σε προμηθευτές λόγω της εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών της ΕΚΤ ή της συμμετοχής τους σε διαδικασία διαγωνισμού.

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα