Ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών

Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών.

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;

Οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων διαγωνισμών

Τεχνική υποστήριξη

Εάν χρειαστείτε βοήθεια για τη χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της ΕΚΤ στη διεύθυνση sourcing.support@ecb.europa.eu. Τα σχετικά αιτήματα διεκπεραιώνονται κατά μέσο όρο σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 έως 17.30 ώρα κεντρικής Ευρώπης, εκτός αργιών της ΕΚΤ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος;

Σας επισημαίνουμε ότι οι συμμετέχοντες σε δημόσιο διαγωνισμό έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο και του υπολογιστή τους, καθώς και για τις σωστές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η ΕΚΤ δεν είναι σε θέση να επηρεάσει αυτούς του εξωτερικούς παράγοντες. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υποστήριξης/διαχειριστή του υπολογιστή σας για την ενημέρωση του συστήματος.

Πρόγραμμα περιήγησης
Υποστηρίζονται τα προγράμματα Internet Explorer (έκδοση 9 ή νεότερη) και Chrome. Προτιμάται το πρόγραμμα Internet Explorer.
Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων
Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε επιτρέπει την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων (pop-up).
Άλλα προγράμματα λογισμικού
Τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορεί να έχουν τη μορφή αρχείων Word, Excel και PDF. Για να διαβάσετε αρχεία μορφής PDF, μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.
Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις;

Αναρτήστε στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ υπόδειγμα εγγράφου (π.χ. ένα κενό αρχείο μορφής Word) ως συνημμένο στην προσφορά που θα υποβάλετε (πεδίο «Rfx Response»).

Εάν παρουσιαστεί ένα από τα παρακάτω προβλήματα, είναι πιθανόν το σύστημά σας να μην πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις:

  • η εμφάνιση της επιφάνειας χρήστη δεν συμφωνεί με τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που περιέχονται στους οδηγούς χρήσης της ΕΚΤ
  • δεν ανοίγει το παράθυρο για την επισύναψη αρχείων.

Επικοινωνήστε με τον πάροχο υποστήριξης/διαχειριστή του υπολογιστή σας εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημά σας.

Σημαντικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε προβλήματα κοντά στην προθεσμία υποβολής της προσφοράς, λάβετε τα ακόλουθα μέτρα:

  • Αναρτήστε υπόδειγμα εγγράφου: μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, αναρτήστε υπόδειγμα έγγραφου ως συνημμένο στην προσφορά που θα υποβάλετε (“RFx response”) προκειμένου να ελέγξετε ότι το σύστημα δημόσιων διαγωνισμών λειτουργεί κανονικά από τον υπολογιστή σας.
  • Μην περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή: υποβάλετε τα έγγραφά σας εγκαίρως, πριν από τη λήξη της προθεσμίας του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την υποβολή και αναρτήσετε όλα τα έγγραφα μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το μέγεθος των αρχείων σας (το κάθε αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 ΜΒ).
  • Αλλάξτε την κατάσταση της προσφοράς σε “firm”: η προσφορά σας θεωρείται ότι έχει υποβληθεί με επιτυχία όταν η κατάσταση της προσφοράς που υποβάλατε (“Rfx Response”) αλλάξει σε “firm” πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Η σχετική διαδικασία διαγωνισμού ολοκληρώνεται αυτομάτως από το σύστημα μόλις λήξει η προθεσμία, ακόμη και αν υπάρχουν προσφορές σε φάση επεξεργασίας.
  • Ελέγξτε ξανά την προσφορά σας (“RFx response”) μετά την υποβολή: μεταβείτε ξανά στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ και ελέγξτε κατά πόσο το περιεχόμενο της προσφοράς που υποβάλατε (RFx Response) είναι πλήρες και η κατάσταση έχει αλλάξει σε “firm”. Σας συνιστούμε να κάνετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης (screenshot) με τα αρχεία που αναρτήσατε.
  • Δηλώστε επιπλέον πρόσωπα επικοινωνίας: οι συμμετέχοντες σε δημόσιους διαγωνισμούς θα πρέπει να εγγράψουν τουλάχιστον ένα επιπλέον πρόσωπο επικοινωνίας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στη διαδικασία διαγωνισμού και στην επικοινωνία, εφόσον χρειάζεται. Για να δημιουργήσετε έναν τέτοιο λογαριασμό, μπορείτε να συμβουλευθείτε το κεφάλαιο Ι του οδηγού χρήστη σχετικά με τη διαχείριση λογαριασμού προμηθευτή.

Παραίτηση από ευθύνη

Η ΕΚΤ δεν υποχρεούται να αναθέτει συμβάσεις σε προμηθευτές λόγω της εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών της ΕΚΤ ή της συμμετοχής τους σε διαδικασία διαγωνισμού.