Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών

Από τη στιγμή που εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του εν λόγω συστήματος.

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών

Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων διαγωνισμών

Τεχνική υποστήριξη

Εάν χρειαστείτε βοήθεια για τη χρήση του συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της ΕΚΤ στη διεύθυνση sourcing.support@ecb.europa.eu. Τα σχετικά αιτήματα διεκπεραιώνονται κατά μέσο όρο σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.30 έως 17.30 ώρα Φρανκφούρτης, εκτός επίσημων αργιών της ΕΚΤ.

Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος;

Σας επισημαίνουμε ότι οι συμμετέχοντες σε δημόσιο διαγωνισμό έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο και του υπολογιστή τους, καθώς και για τις σωστές ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η ΕΚΤ δεν μπορεί να επηρεάσει αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης/με τον διαχειριστή του υπολογιστή σας για την ενημέρωση του συστήματος.

Συμβατά προγράμματα περιήγησης

Τα προγράμματα περιήγησης Microsoft Internet Explorer και Google Chrome υποστηρίζουν τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ.

Για περιήγηση με Chrome απαιτείται ενεργοποίηση ειδικών προσθηκών (π.χ. Adobe Flash Player).

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα προγράμματα περιήγησης, καθώς δεν υποστηρίζονται.

Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε επιτρέπει την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων (pop-up).

Άλλα προγράμματα λογισμικού

Adobe Acrobat Reader

Τα έγγραφα των διαγωνισμών μπορεί να έχουν τη μορφή αρχείων Word, Excel και PDF. Για να διαβάσετε αρχεία μορφής PDF, μπορεί να χρειαστεί να κατεβάσετε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.

Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι το σύστημά μου πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις;

Αναρτήστε στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ υπόδειγμα εγγράφου (π.χ. ένα κενό αρχείο μορφής Word) ως συνημμένο στην προσφορά που θα υποβάλετε (πεδίο «RFx response»).

Το σύστημά σας ενδέχεται να μην πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις εάν:

 • η εμφάνιση της επιφάνειας χρήστη διαφέρει από τα στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) που περιέχονται στους οδηγούς χρήσης της ΕΚΤ,
 • δεν ανοίγει το παράθυρο για την ανάρτηση αρχείων.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης/με τον διαχειριστή του υπολογιστή σας εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημά σας.

Σημαντικά βήματα για την υποβολή προσφοράς

 • Δηλώστε εφεδρικά πρόσωπα επικοινωνίας
  Οι συμμετέχοντες σε δημόσιους διαγωνισμούς θα πρέπει να δηλώσουν στο σύστημα τουλάχιστον ένα εφεδρικό πρόσωπο επικοινωνίας (back-up) προκειμένου να διασφαλίσουν ότι κάποιος θα έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στη διαδικασία διαγωνισμού και στην επικοινωνία, όταν χρειάζεται. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό εφεδρικού προσώπου επικοινωνίας, μπορείτε να συμβουλευθείτε το Κεφάλαιο ΙΙΙ του εγχειριδίου χρήσης σχετικά με τη διαχείριση λογαριασμού προμηθευτή.
 • Αναρτήστε υπόδειγμα εγγράφου
  Αμέσως μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα διαδικασίας δημόσιου διαγωνισμού, αναρτήστε υπόδειγμα έγγραφου ως συνημμένο στην προσφορά που θα υποβάλετε («RFx response») προκειμένου να ελέγξετε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών λειτουργεί κανονικά από την υποδομή πληροφορικής που χρησιμοποιείτε. Για να αναρτήσετε το έγγραφο, μπορείτε να συμβουλευθείτε το Κεφάλαιο ΙV του εγχειριδίου χρήσης σχετικά με τον τρόπο υποβολής προσφοράς/απάντησης σε διαδικασία διαγωνισμού.
 • Μην περιμένετε μέχρι την τελευταία στιγμή
  Υποβάλετε τα έγγραφά σας πολύ πριν από τη λήξη της προθεσμίας του αντίστοιχου διαγωνισμού προκειμένου να έχετε χρονικά περιθώρια για τεχνική υποστήριξη, εφόσον χρειαστεί. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε την υποβολή και να αναρτήσετε όλα τα έγγραφα μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το μέγεθος των αρχείων σας (το κάθε αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80 ΜΒ).
 • Αλλάξτε την κατάσταση της προσφοράς σας σε «firm»
  Η προσφορά σας θεωρείται ότι έχει υποβληθεί με επιτυχία όταν η κατάστασή της («RFx response») έχει αλλάξει σε «firm» πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Μόλις λήξει η προθεσμία η σχετική διαδικασία διαγωνισμού ολοκληρώνεται αυτομάτως από το σύστημα, ακόμη και αν υπάρχουν προσφορές σε φάση επεξεργασίας. Μόνο προσφορές που έχουν υποβληθεί με κατάσταση «firm» μπορούν να ληφθούν υπόψη από την ΕΚΤ στην αντίστοιχη διαδικασία διαγωνισμού.
 • Ελέγξτε ξανά την προσφορά σας (“RFx response”) μετά την υποβολή
  Μεταβείτε ξανά στο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιων διαγωνισμών της ΕΚΤ και ελέγξτε κατά πόσον το περιεχόμενο της προσφοράς που υποβάλατε (RFx response) είναι πλήρες και η κατάσταση έχει αλλάξει σε «firm». Σας συνιστούμε να κάνετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης (screenshot) με τα αρχεία που αναρτήσατε.

Παραίτηση από ευθύνη

Παραίτηση από ευθύνη

Η ΕΚΤ δεν υποχρεούται να αναθέτει συμβάσεις σε προμηθευτές λόγω της εγγραφής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα διαγωνισμών της ΕΚΤ ή της συμμετοχής τους σε διαδικασία διαγωνισμού.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα